Frontiers in Artificial Intelligence and Applications


Wydawca IOS Press
ISSN 0922-6389
e-ISSN 1879-8314
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Pedrycz, Witold; Bargiela, Andrzej
Information granulation: a search for data structures
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2001
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/