Water Engineering and Management Series


Wydawca Research Studies Press
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Arsene, C.; Bargiela, A.
Decision support for forecasting and fault diagnosis in water distribution systems robust loop flows state estimation technique
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2001
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/