Advances in Experimental Medicine and Biology


Wydawca Springer
ISSN 0065-2598
Impact Factor dla czasopisma 1.825 (od 2012)
2.012 (od 2013)
1.958 (od 2014)
1.953 (od 2015)
1.937 (od 2016)
1.76 (od 2017)
Lista MNiSW A (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 25 (od 2012)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 25
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Lorkowski, J.; Grzegorowska, O.; Kozień M. S.; Kotela, I.
Effects of breast and prostate cancer metastases on lumbar spine biomechanics: rapid in silico evaluation
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 25
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Lorkowski, J.; Mrzygłód, M.; Grzegorowska, O.
Finite elements modeling in diagnostics of small closed pneumothorax
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 25
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/