Computer Aided Chemical Engineering


Wydawca Elsevier
ISSN 1570-7946
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Bizon, Katarzyna; Continillo, Gaetano; Lombardi, Simone; Mancaruso, Ezio; Vaglieco, Bianca M.
ANN-based virtual sensor for on-line prediction of in-cylinder pressure in a Diesel engine
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2014
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bizon, Katarzyna; Continillo, Gaetano
POD reduced order dynamical model of non-isothermal Circulating Fluidized Bed Combustor
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2010
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bizon, Katarzyna; Continillo, Gaetano; Merola, Simona S.; Vaglieco, Bianca M.
Reconstruction of flame kinematics and analysis of cycle variation in a Spark Ignition Engine by means of Proper Orthogonal Decomposition
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2009
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bizon, Katarzyna; Continillo, Gaetano
Spectral reduction on empirically derived orthogonal basis of the dynamical model of a Circulating Fluidized Bed Combustor
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2009
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/