Oxidation of Metals


Wydawca Springer
ISSN 0030-770X
e-ISSN 1573-4889
Impact Factor dla czasopisma 1.324 (od 2012)
1.366 (od 2013)
1.14 (od 2014)
1.276 (od 2015)
1.196 (od 2016)
1.547 (od 2017)
1.805 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 40 (od 2012)
35 (od 2013)
35 (od 2017)
70 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 35
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Jaroń, A.; Żurek, Z.
Oxidation kinetics of crofer 22APU steel in an atmosphere containing SO2
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Oxidation of Metals
Data wydania: 2012
ISSN: 0030-770X
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 1.324
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/