Inżynieria biomedyczna : podstawy i zastosowania


Wydawca Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT (Warszawa)
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 3

Kromka-Szydek, Magdalena
Osteosynteza i rekonstrukcja kości żuchwy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Łagan, Sylwia
Rekonstrukcje ubytków koron zębów we współczesnej stomatologii zachowawczej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Milewski, Grzegorz
Implanty stomatologiczne
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/