Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
ISSN 0208-6336
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Butmanowicz-Dębicka, Iwona
Peryferie kulturowe czy peryferie mentalne? Pozaracjonalne źródła wiedzy w kontekście definicji peryferyjności
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/