Commodity Science in Research and Practice


Wydawca Foundation of the Cracow University of Economics
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Gollinger-Tarajko, Marta; Tarajko-Kowalska, Justyna
Eco-innovations for sustainable development of cities and human settlements
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/