Prace Zakładu Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów


Wydawca Wydawnictwo Naukowe UKSW
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 2

Winskowski, Piotr
Szybkość (wokół) architektury
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
Winskowski, Piotr
Ambiwalencja ciężaru i lekkości w architekturze współczesnej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2016
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/