Materialy ... naučno-tehničeskoj konferencii GOU "SibADI"


Wydawca Sibirskaâ gosudarstvennaâ avtomobilʹno-dorožnaâ akademiâ
ISSN 2219-4592
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Górska, R. A.
Modeling of 3D constructions: a choice of selected examples
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2011
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/