Engram


Wydawca Difin
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Piekarski, Marian
Test "Barwy Preferencji Zawodowych" jako instrument wsparcia w planowaniu kariery zawodowej ucznia
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2012
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/