Lecture Notes in Civil Engineering


Wydawca Springer
ISSN 2366-2557
e-ISSN 2366-2565
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Jeleński, Tomasz
Placemaking workshops: application of the PPS method
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Jeleński, Tomasz
Inclusive placemaking: building future on local heritage
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Tatara, Tadeusz; Ratajewicz, Bartłomiej
The selection of a dynamic model of a RC chimney based on in situ research
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018




© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/