Dobre Praktyki w Poradnictwie Zawodowym


Wydawca Ochotnicze Hufce Pracy. Komenda Główna
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Piekarski, Marian
Modułowy program Szkolnego Ośrodka Kariery Zespołu Szkół Łączności w Krakowie
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2005
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/