Development in Civil Engineering


Wydawca Akadémiai Kiadó
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 4

Waszczyszyn, Z.
FEM post-critical analysis of elastic structures
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1986
Stodulski, M. ; Zyczkowski, M.
Trans-buckling characteristics of a nonlinear foundation consisting of clamped columns
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1986
Murzewski, J. W.
Limit states of steel thin-walled elements
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1986
Krzyś, W.; Muc, A.
Buckling and post-buckling behaviour of shells under unilateral constraints
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1986
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/