Architecture, Heritage and Design


Wydawca Gangemi Editore Spa
Lista MNiSW nie (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2012)


Publikacje w tym tytule: 2

Makowska, Beata
Facades of Krakow’s townhouses from the turn of the 19th and 20th century – protection and restoration
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2018
Makowska, Beata
Facades of Krakow’s townhouses from the turn of the 19th and 20th century – protection and restoration
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/