Zeszyty Naukowe / Instytut Projektowania Urbanistycznego. Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki


Wydawca Instytut Projektowania Urbanistycznego. Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 64
1234
następne

Kantarek, Anna Agata
Pytanie o więź i współobecność
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2002
Franta, Aleksander; Franta, Anna
Dać szansę kreacji urbanistycznej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2002
Palej, Anna
Wpływ technologii informacji na relacje dom – miejsce pracy
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2000
Malinowska-Petelenz, Beata
Kazimierz Dolny – magia miejsca a ramy architektoniczne
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2000
Misiągiewicz, Maria
Architektura – sztuka definiowania kształtu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2000
Rzegocińska-Tyżuk, Barbara
Potrzeby mieszkaniowe w Polsce – aspekt globalny
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2000
Seruga, Wacław
Architektura – urbanistyka – krajobraz. Ideał trzech jedności
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2000
Wehle-Strzelecka, Stanisława
Architektura ekologiczna – współczesne tendencje i kierunki
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2000
Kantarek, Anna Agata
Kilka uwag na temat współczesnego środowiska mieszkaniowego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2000
Setkowicz, Piotr
Kolor w zespole mieszkaniowym, teoria i praktyka na przełomie wieków. Wybrane aspekty
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2000
Jagiełło-Kowalczyk, Magdalena
Świadomość ekologiczna społeczeństwa a środowisko mieszkaniowe XXI wieku
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2000
Kosiński, Wojciech
Ocena przydatności światowych tendencji kształtowania środowiska mieszkaniowego dla warunków polskich na progu XXI wieku
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2000
Schneider-Skalska, Grażyna
Czym było, jest i będzie środowisko mieszkaniowe?
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2000
Kozłowski, Dariusz
My home is my fortezza albo dwa domy na peryferiach Europy
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2000
Palej, Anna
Tradycyjne elementy struktury miejskiej i ich elektroniczne surogaty
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2000
Lorek, Andrzej
O wartości jednostki sąsiedzkiej w kształtowaniu mieszkania, domu i środowiska
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2000
Paprzyca, Krystyna
Środowisko mieszkaniowe w naszych czasach
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2000
Franta, Anna
Tożsamość środowiska mieszkaniowego: pożądana?, możliwa?, realna?
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2000
Kupiec-Hyła, Danuta
Budownictwo biologiczne
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2000
Mizia, Małgorzata
Czy mieszkanie to dom?
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2000

1234
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/