People, Buildings and Environment ...


Wariant tytułu International Scientific Conference People, Buildings and Environment ...
Wydawca Brno University of Technology. Faculty of Civil Engineering
e-ISSN 1805-6784
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Juszczyk, Michał; Zima, Krzysztof
Conception of cost information management in construction projects using database approach
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2010
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/