Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie


Wariant tytułu Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydawca Wydaw. Nauk. UP
ISSN 0239-6025
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Górska, Agnieszka; Kraus, Anna
Wybrane przykłady ekslibrisów w książkach ze zbiorów Biblioteki Politechniki Krakowskiej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/