Aksjologiczne Spektrum Sztuki


Wydawca Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego


Publikacje w tym tytule: 1

Winskowski, Piotr
Architektura jako przestrzenny zapis wartości. O pomnikach i miejscach pamięci
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2005
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/