SWS International Scientific Conference on Arts and Humanities


Wydawca STEF92 Technology Ltd.
ISSN 2682-9940
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 2

Paczek, Anna
Water-mills in the Pradnik Valley (Poland) – present condition and the possibilities of preservation, recultivation and revaluation
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Wójcikowski, Wojciech Karol
Spa architecture of Krynica-Zdrój
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/