Prace Własne - Instytut Architektury i Planowania Wsi


Wydawca Politechnika Krakowska


Publikacje w tym tytule: 17

Karczmarczyk, Stanisław
Projektowanie konstrukcji kościołów wiejskich
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1998

Architektura sakralna w krajobrazie polskiej wsi : Konferencja Naukowa 21 i 22 maja 1998 roku
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1998
Kosiński, Wojciech
Od warsztatu architekta do warsztatu ciesielskiego. Dzieje projektu i realizacji kościółka pielgrzymkowego Matki Boskiej Orawskiej na Przełęczy Danielki koło Jabłonki
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1998
Bocheński, August
Tradycja i nowoczesność w sakralnej architekturze polskiej wsi
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1998
Kuc, Sabina; Kuc, Wawrzyniec
Obiekty związane z kultem religijnym na wsi – współczesne lokalizacje. Notatki o przykładach
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1998
Bogdanowski, Janusz
Architektura sakralna w krajobrazie wsi polskiej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1998
Mełges, Hubert
Problematyka remontów i ratowania kościołków wiejskich na wybranych przykładach
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1998
Mełges, Hubert
Architektura sakralna w krajobrazie polskiej wsi (tezy na konferencję)
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1998
Mełges, Małgorzata
Problemy budowy kościółków wiejskich na przykładzie kaplicy w Rudnie
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1998
Kurek, Jan
Cerkiew – nieodłączny element krajobrazu wiejskiego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1998
Vogt, Beata
Proporcje występujące w kościółku pw. św. Michała Archanioła w Dębnie
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1998
Kozub, Jan
Znaki architektury w rytmie wsi
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1998
Łaś, Jan
Między karczmą a kościołem
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1998
Bruzda, Jan
Witraże w kościołach w Dąbiu i Rudnie
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1998
Zin, Wiktor
Dziedzictwo kulturowe kościołów prowincjonalnych a nowoczesne świątynie
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1998
Gawłowski, J. Tadeusz
Architektura sakralna a struktura krajobrazu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1998
Vogt, Beata
Geometria dachów dawnych drewnianych bożnic polskich
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1998
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/