Elektro


Wariant tytułu Elektro conference proceedings
Wydawca IEEE
e-ISSN 2691-0616
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)