Przemysł 4.0. Ryszard Knosala Poleca


Wydawca Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)


Publikacje w tym tytule: 0

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/