Przemysł 4.0. Ryszard Knosala Poleca


Wydawca Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)