betaKorekta autorska BPP

 

Niezależnie od bieżącej korekty opisów bibliograficznych w BPK, bibliografia podlega również korekcie autorskiej.

 

Autorzy publikacji zarejestrowanych w bazie mogą na bieżąco zgłaszać ewentualne błędy zauważone w opisach swoich publikacji.

 

Drobne zmiany (np. błędne przypisanie publikacji lub literówki) można zgłaszać telefonicznie – są one od razu poprawiane; tel. 12 628 29 67, 628 29 51.

 

Istotne zmiany (np. zmiana afiliacji publikacji, uzupełnienie lub zmiana klasyfikacji PKT i słów kluczowych, określenie charakteru pracy) należy zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego.

Do publikacji od 2013 r. istnieje również możliwość dołączenia abstraktów (są one widoczne dla wyszukiwarek internetowych).

 

W tym celu należy:

1. Zalogować się na swoje konto na platformie SUW.

2. Zgłosić zauważone błędy w OIN BPK za pomocą formularza kontaktowego, który otwiera się po kliknięciu ikonki „pytajnik” w rekordzie wymagającym korekty. Nie trzeba wpisywać tytyłu publikacji itp., wystarczy wpisać co trzeba zmienić/uzupełnić, np. "jest w WoS".

 

Istnieje również możliwość dołączenia streszczeń publikacji (są one widoczne dla wyszukiwarek internetowych).

 

Autorzy powinni okresowo sprawdzać czy ich publikacje nie zostały zaindeksowane w bazach WoS lub Scopus, ponieważ indeksowanie publikacji w tych bazach często następuje z dużym opóźnieniem. W wypadku zauważenia przez autora, że jego publikacja została zaindeksowana w tych bazach, trzeba zgłosić w OIN BPK konieczność aktualizacji jej opisu. Należy to zrobić bezpośrednio z BPP poprzez wybranie ikony „?” (znajdującej się przy opisie publikacji wymagającej aktualizacji) i wpisanie informacji o treści: ”jest w WoS” lub „jest w Scopusie”.

 

 

 

 
© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/