Wpływ modyfikatorów polimerowych na podatność kompozytów cementowych na działanie mikroorganizmów


Numer umowy 2187/B/T02/2010/38
Numer projektu N N506 218738
Rodzaj projektu własny
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki
Link do bazy Projekty badawcze PK przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 0

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/