Uogólnione algorytmy optymalizacji w projektowaniu konstrukcji


Numer umowy 2448/B/T02/2009/37
Numer projektu N N506 2448 37
Rodzaj projektu własny
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki
Link do bazy Projekty badawcze PK przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 0

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/