Modelowanie matematyczne zjawisk przepływowo-cieplnych oraz analizy wytrzymałościowe wymienników ciepła z rurami ożebrowanymi


Numer umowy UMO-2013/11/B/ST8/00340
Rodzaj projektu Opus
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki
Link do bazy Projekty badawcze PK przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 2

Łopata, Stanisław; Ocłoń, Paweł; Stelmach, Tomasz
Investigation of flow non-uniformities in the cross-flow heat exchanger with elliptical tubes
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: nie
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Ocłoń, Paweł; Łopata, Stanisław
Study of the effect of fin-and-tube heat exchanger fouling on its structural performance
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Impact Factor: 1.703
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/