Eko-pianki poliuretanowe otrzymywane z udziałem surowców pochodzenia naturalnego (EPURNAT)


Numer umowy PBS1/B5/18/2012
Akronim EPURNAT
Rodzaj projektu Program Badań Stosowanych
Jednostka finansująca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Link do bazy Projekty badawcze PK przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 4

Ryszkowska, Joanna; Auguścik, Monika; Zieleniewska, Milena; Szczepkowski, Leonard; Kurańska, Maria; Bąk, Szymon; Antos-Bielska, Małgorzata; Prociak, Aleksander
Semi-rigid polyurethane foams with rapeseed polyol of different viscosity
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 1.121
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Prociak, Aleksander; Kurańska, Maria; Malewska, Elżbieta
Porous polyurethane plastics synthetized using bio-polyols from renewable raw materials
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.713
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Malewska, Elżbieta; Budny, Paulina; Prociak, Aleksander
Flexible polyurethane foams synthesized with different bio-polyols
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2016
Prociak, Aleksander; Malewska, Elżbieta; Bąk, Szymon
Influence of isocyanate index on selected properties of flexible polyurethane foams modified with various bio-components
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Lista Filadelfijska: tak
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/