Gender Equality in Engineering through Communication and Commitment (GEECCO)


Numer umowy 741128
Akronim GEECCO
Rodzaj projektu Horyzont 2020
Jednostka finansująca Horyzont 2020 (H2020-SwafS-2016-1)


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 0

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/