Politechnika XXI wieku – Program rozwojowy Politechniki Krakowskiej – najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów
University of the 21st century


Numer umowy UDA-POKL.04.01.01-00-029/10-00
Jednostka finansująca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 16

Lasoń, Elwira; Sikora, Elżbieta; Miastkowska, Małgorzata; Escribano, Elvira; Garcia-Celma, Maria Jose; Solans, Conxita; Llinas, Meritxell; Ogonowski, Jan
NLCs as a potential carrier system for transdermal delivery of forskolin
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Biochimica Polonica : ABP
Data wydania: 2018
ISSN: 1734-154X
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 1.626
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Maurer, Anna
Poprzemysłowe elementy wodne, a idea rewitalizacji przestrzeni śródmiejskiej Como. Przykładowe koncepcje: Como waterfront
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW (rozdział): 5
Majka, Tomasz M.; Leszczyńska, Agnieszka; Kandola, Baljinder K.; Pornwannachai, Wiwat; Pielichowski, Krzysztof
Modification of organo-montmorillonite with disodium H-phosphonate to develop flame retarded polyamide 6 nanocomposites
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Applied Clay Science
Data wydania: 2017
ISSN: 0169-1317
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 35
Impact Factor: 3.641
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Miastkowska, Małgorzata; Sikora, Elżbieta; Lasoń, Elwira; Garcia-Celma, Maria Jose; Escribano-Ferrer, Elvira; Solans, Conxita; Llinas, Meritxell
Nano-emulsions as vehicles for topical delivery of forskolin
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Biochimica Polonica : ABP
Data wydania: 2017
ISSN: 0001-527X
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 1.239
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Dworakowska, Sylwia; Tiozzo, Cristina; Niemczyk-Wrzeszcz, Marta; Michorczyk, Piotr; Ravasio, Nicoletta; Psaro, Rinaldo; Bogdał, Dariusz; Guidotti, Matteo
Mesoporous molecular sieves containing niobium(V) as catalysts for the epoxidation of fatty acid methyl esters and rapeseed oil
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Cleaner Production
Data wydania: 2017
ISSN: 0959-6526
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 5.651
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Dworakowska, Sylwia
Synteza materiałów poliuretanowych z udziałem surowców odnawialnych pochodzenia roślinnego : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2015
Kurańska, Maria
Porowate materiały poliuretanowe z udziałem surowców odnawialnych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2014
Mitkowska, Anna; Łakomy, Katarzyna; Hodor, Katarzyna
Historia ogrodów europejskiego kręgu kulturowego. Cz. 2, Od manieryzmu do końca XIX wieku
Typ: książka
Data wydania: 2013
Hodor, Katarzyna
Potencjał turystyczny Wejherowa na tle dziedzictwa północnych Kaszub
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych = Teka Commission of Architecture, Urban Planning and Landscape Studies
Data wydania: 2013
ISSN: 1895-3980
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 3
Gwadera, Monika; Kupiec, Krzysztof
Zastosowanie metody Monte Carlo do wyznaczania krzywych kinetycznych złożonych reakcji chemicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Myczkowski, Zbigniew; Rymsza-Mazur, Wojciech
Uwarunkowania konserwatorskie w planowaniu krajobrazu zabytkowego na przykładzie uzdrowiska Swoszowicach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych = Teka Commission of Architecture, Urban Planning and Landscape Studies
Data wydania: 2012
ISSN: 1895-3980
Gwadera, Monika; Kupiec, Krzysztof; Komorowicz, Tadeusz
Wpływ natężenia przepływu gazu na maksymalną temperaturę ziaren adsorbentu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Chemistry = Czasopismo Techniczne. Chemia
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-6298
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Mitkowska, Anna
Historia ogrodów europejskiego kręgu kulturowego. Cz. 1, Od starożytności do renesansu
Typ: książka
Data wydania: 2012
Kantarek, Anna Agata
Mercedes-Benz Museum Stuttgart. Rzecz i człowiek pomiędzy muzeum a megamarketem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technical Transactions. Architecture = Czasopismo Techniczne. Architektura
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-6271
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Hodor, Katarzyna
Ogrody franciszkanów – reformatów w polskich miastach, wybrane przykłady
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Architektura Krajobrazu = Landscape Architecture
Data wydania: 2011
ISSN: 1641-5159
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
Zachariasz, Agata
O historii, cytatach z przeszłości i nowoczesnych krajobrazach. Nowe w starym i nowe – w ogrodach i parkach historycznych i współczesnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Architektura Krajobrazu = Landscape Architecture
Data wydania: 2011
ISSN: 1641-5159
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/