Politechnika XXI wieku – Program rozwojowy Politechniki Krakowskiej – najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów
University of the 21st century


Numer umowy UDA-POKL.04.01.01-00-029/10-00
Jednostka finansująca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 8

Lasoń, Elwira; Sikora, Elżbieta; Miastkowska, Małgorzata; Escribano, Elvira; Garcia-Celma, Maria Jose; Solans, Conxita; Llinas, Meritxell; Ogonowski, Jan
NLCs as a potential carrier system for transdermal delivery of forskolin
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 1.239
Majka, Tomasz M.; Leszczyńska, Agnieszka; Kandola, Baljinder K.; Pornwannachai, Wiwat; Pielichowski, Krzysztof
Modification of organo-montmorillonite with disodium H-phosphonate to develop flame retarded polyamide 6 nanocomposites
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 35
Impact Factor: 3.641
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Miastkowska, Małgorzata; Sikora, Elżbieta; Lasoń, Elwira; Garcia-Celma, Maria Jose; Escribano-Ferrer, Elvira; Solans, Conxita; Llinas, Meritxell
Nano-emulsions as vehicles for topical delivery of forskolin
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 1.239
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Dworakowska, Sylwia; Tiozzo, Cristina; Niemczyk-Wrzeszcz, Marta; Michorczyk, Piotr; Ravasio, Nicoletta; Psaro, Rinaldo; Bogdał, Dariusz; Guidotti, Matteo
Mesoporous molecular sieves containing niobium(V) as catalysts for the epoxidation of fatty acid methyl esters and rapeseed oil
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 5.651
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Dworakowska, Sylwia
Synteza materiałów poliuretanowych z udziałem surowców odnawialnych pochodzenia roślinnego : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2015
Kurańska, Maria
Porowate materiały poliuretanowe z udziałem surowców odnawialnych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2014
Gwadera, Monika; Kupiec, Krzysztof
Zastosowanie metody Monte Carlo do wyznaczania krzywych kinetycznych złożonych reakcji chemicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Gwadera, Monika; Kupiec, Krzysztof; Komorowicz, Tadeusz
Wpływ natężenia przepływu gazu na maksymalną temperaturę ziaren adsorbentu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/