Fantom do testów eksploatacyjnych urządzeń radioterapeutycznych w teleradioterapi


Numer umowy POIR.04.01.04-00-0014/16
Rodzaj projektu Pogram Operacyjny Inteligentny Rozwój
Jednostka finansująca Fundusze Europejskie


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 4

Kycia, R. A.; Tabor, Z.; Woszczyna, A.; Kabat, D.; Tulik, M.; Latała, Z.
A framework for assumption-free assessment of imperfect geometry of a linac c-arms
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 0.857
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Tulik, M.; Kabat, D.; Kycia, R. A.; Tabor, Z.; Woszczyna, A.; Latała, Z.
A framework for alignment of on-board imagers of medical linear accelerators
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 30
Impact Factor: 2.532
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kycia, R. A.; Tabor, Z.; Woszczyna, A.; Kabat, D.; Tulik, M.; Latała, Z.
A framework for on-line calibration of LINAC devices
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 0.857
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Niedźwiecki, Michał; Tomaszuk, Monika; Kabat, Damian; Latała, Zbigniew; Rzecki, Krzysztof; Tabor, Zbisław
Application of image analysis methods for isocenter quality assurance in radiotherapy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 1.424
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/