Modelowanie procesów przemagnesowania obwodów magnetycznych maszyn i urządzeń elektrycznych do potrzeb ich diagnostyki i wyznaczania strat


Numer umowy E-2/650/2017/DS
Rodzaj projektu działalność statutowa
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 2

Sierżęga, Michał; Szular, Zbigniew; Mazgaj, Witold
Parameters of the hysteresis model of transformer steel sheets
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sułowicz, Maciej; Tulicki, Jarosław; Petryna, Janusz; Duda, Arkadiusz
Wpływ uszkodzeń silnika indukcyjnego na dokładność bezkontaktowego wyznaczania momentu elektromagnetycznego z sygnału strumienia poosiowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/