Analiza percepcji poziomego i pionowego oznakowania drogowego na podstawie badań okulograficznych i symulacyjnych


Numer umowy L-3/388/2017/DS-M
Rodzaj projektu działalność statutowa dla młodych
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 1

Burghardt, Tomasz E.; Pashkevich, Anton
Emissions of Volatile Organic Compounds from road marking paints
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 40
Impact Factor: 4.012
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/