Modele obliczeniowe wybranych zagadnień mechaniki materiałów i konstrukcji oraz ich implementacja


Numer umowy L-5/130/2017/DS
Rodzaj projektu działalność statutowa
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 2

Perduta, Anna; Putanowicz, Roman
Tools and techniques for building models for isogeometric analysis
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 30
Impact Factor: 4.194
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Perduta, Anna; Putanowicz, Roman
Data structures supporting multi-region adaptive isogeometric analysis
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/