Opracowanie kompleksowej metodyki badania i zabezpieczenia terenów osuwiskowych cz. 3


Numer umowy Ś-2/372/2018/DS
Rodzaj projektu działalność statutowa
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 1

Urbański, Aleksander; Truty, Andrzej; Richter, Mateusz
Stability of drilling rigs moving on a weak subsoil. Theoretical formulation and selected case studies
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 40
Impact Factor: 3.084
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/