Modelowanie i symulacja dynamiki wielofunkcyjnych ziaren katalizatora


Numer umowy UMO-2017/26/D/ST8/00509
Rodzaj projektu Sonata
Jednostka finansująca Narodowe Centrum Nauki
Link do bazy Projekty badawcze PK przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 4

Bizon, Katarzyna; Skrzypek-Markiewicz, Krzysztof; Continillo, Gaetano
Enhancement of the direct synthesis of dimethyl ether (DME) from synthesis gas by macro- and microstructuring of the catalytic bed
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Catalysts
Data wydania: 2020
ISSN: 2073-4344
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 100
Impact Factor: 3.52
Pędzich, Dominik; Reczek, Natalia; Skrzypek-Markiewicz, Krzysztof; Bizon, Katarzyna
Analysis of the steady-state properties of a bifunctional catalyst for the synthesis of renewable fuels
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2020
Bizon, Katarzyna; Skrzypek-Markiewicz, Krzysztof; Pędzich, Dominik; Reczek, Natalia
Intensification of catalytic processes through the pellet structuring: steady-state properties of a bifunctional catalyst pellet applied to generic chemical reactions and the direct synthesis of DME
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Catalysts
Data wydania: 2019
ISSN: 2073-4344
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 100
Impact Factor: 3.52
Bizon, Katarzyna; Continillo, Gaetano
Determination of the optimal distribution of active centers in a multifunctional catalyst pellet using global searching combined with reduced-order modeling approach
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/