Zaawansowane metody modelowania i pomiarów w technice cieplnej - cz. 2


Numer umowy Ś-4/400/2018/DS
Rodzaj projektu działalność statutowa
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 2

Porzuczek, Jan
Monitoring procesu suszenia owoców z zastosowaniem elektrycznej tomografii impedancyjnej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Porzuczek, Jan
Monitoring procesu suszenia owoców z zastosowaniem elektrycznej tomografii impedancyjnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 9
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/