REG - region uczący się


Numer umowy POWR.03.05.00-00-ZR28/18
Rodzaj projektu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Jednostka finansująca Fundusze Europejskie


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 3

Skrzyniowska, Dorota; Zima, Wiesław
Podstawy wentylacji i klimatyzacji
Typ: książka
Data wydania: 2023
Łapuszek, Marta
Podstawy rewitalizacji dolin rzecznych
Typ: książka
Data wydania: 2023
Zielina, Michał; Dąbrowski, Wojciech
Kanalizacje
Typ: książka
Data wydania: 2023
© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/