Projekty realizowane na PK, w ramach których powstały publikacjeKompleksowy wieloskalowy model konstytutywny napromieniowanych materiałów wielofazowych i kompozytowych w zastosowaniach do ekstremalnie niskich temperatur

numer umowy: UMO-2013/11/B/ST8/00332

rodzaj projektu: Opus 6


Zastosowanie archeanów i niekonwencjonalnego źródła węgla w procesie oczyszczania ścieków komunalnych (ZAWOC)

numer umowy: PBS1/B9/11/2012

rodzaj projektu: Program Badań Stosowanych 1


Mechanochemiczne wytwarzanie i modyfikowanie właściwości elektroceramiki perowskitowej dla potencjalnych zastosowań jako sensory i przetworniki piezoelektryczne

numer umowy: UMO-2012/05/N/ST8/03764

rodzaj projektu: Preludium 3


Nowa metoda rozruchu kotła walczakowego

numer umowy: 3239/B/T02/2011/40

rodzaj projektu: własny


Organiczno-nieorganiczne luminescencyjne chemiczne sensory molekularne jako narzędzie do monitorowania oraz kontroli procesów fotopolimeryzacji on-line w produkcji powłok polimerowych

numer umowy: LIDER/014/471/L-4/12/NCBR/2013

rodzaj projektu: LIDER


Synteza bimolekularnych fotoinicjatorów kationowych i badania mechanistycznych aspektów fotogenerowania mocnych kwasów protonowych w procesach synergistycznego oddziaływania soli oniowych oraz fotosensybilizatorów lub koinicjatorów

numer umowy: UMO-2012/07/D/ST5/02300

rodzaj projektu: SONATA


Rozwój doświadczalnej metody rozpoznawania makroodkształceń plastycznych w czynnym procesie obciążania w materiałach wykazujących niestateczność materiałową

numer umowy: 2488/B/T02/2010/38

rodzaj projektu: własny


Metoda oceny dokładności pomiarów współrzędnościowych realizowanych w warunkach przemysłowych wykonywania w trybie on-line

numer umowy: LIDER/06/117/L-3/11/NCBR/2012

rodzaj projektu: LIDER


Opracowanie nowej generacji ekologicznych, bezpiecznych w stosowaniu kosmetyków i produktów chemii gospodarczej z udziałem ekstraktów roślinnych otrzymywanych w warunkach nadkrytycznego CO2 (eCO2)

numer umowy: PBS1/A5/18/2012

rodzaj projektu: Program Badań Stosowanych 1


Opracowanie technologii dla wysokosprawnych "zero emisyjnych" bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin

numer umowy: SP/E/1/67484/10

rodzaj projektu: strategiczny


Wpływ czynników antropogenicznych na ilościowe i jakościowe właściwości procesów hydrologicznych w zlewni (zadanie 2)

numer umowy: Ś-1/229/2015/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Współczesne metody projektowania i zarządzania w inżynierii i gospodarce wodnej

numer umowy: Ś-1/230/2015/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Teorie etyczne a społeczne konstrukcje czasu

numer umowy: UMO-2011/03/B/HS1/00483

rodzaj projektu: Opus


Proekologiczna technologia utylizacji spopielonych osadów ściekowych jako źródło nawozów rolnicznych i dodatków do materiałów budowlanych (ECOPHOS)

numer umowy: PBS1/A1/3/2012

rodzaj projektu: Program Badań Stosowanych 1


Kurs walutowy jako narzędzie polityki stabilizacyjnej krajów Europy Środkowej i Wschodniej

numer umowy: F-4/30/2014/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Opracowanie i optymalizacja metod diagnozowania ryzyka złamania w osteoporozie na podstawie analizy trójwymiarowych obrazów kości beleczkowej uzyskanych w warunkach in vitro

numer umowy: 4235/BT02/2009/36

rodzaj projektu: własny


Termiczna dekompozycja złożonych materiałów kompozytowych w środowisku chemicznym złoża fluidalnego

numer umowy: UMO-2011/03/N/ST8/06367

rodzaj projektu: Preludium 2


Nawierzchnia kolejowa o podwyższonym standardzie i zmniejszonym oddziaływaniu na środowisko

numer umowy: 0970/R/T02/2010/10

rodzaj projektu: rozwojowy


Dostosowanie makroekonomiczne w warunkach wahań kursu walutowego w Europie Centralnej i Wschodniej

numer umowy: F-4/143/DS/12

rodzaj projektu: działalność statutowa


Analiza efektywności i systemu sterowania hybrydowej instalacji grzewczej z odnawialnymi źródłami energii

numer umowy: 7582/B/H03/2011/40

rodzaj projektu: promotorski


Opracowanie receptury preparatów nanozwiązkowów srebra i zastosowanie ich do dezynfekcji aparatów wylęgowych w zakładach drobiarskich

numer umowy: 4111/B/H03/2010/39

rodzaj projektu: własny


Badania metody wytwarzania tripolifosforanu sodu w procesie jednostopniowym z regulacją zawartości głównego składnika i faz krystalicznych

numer umowy: 0888/B/H03/2011/40

rodzaj projektu: własny


Opracowanie żelowych kompozycji do usuwania powłok lakierniczych w oparciu o frakcje odpadowe z technologii Cyklopol

numer umowy: 0318/B/H03/2010/38

rodzaj projektu: własny


Znaczenie specyfiki dziedzictwa kulturowego miast solnych dla ich współczesnego rozwoju oraz zachowania tożsamości

numer umowy: 4349/B/T02/2009/36

rodzaj projektu: promotorski


Kształtowanie charakterystyk elektrycznego urządzenia wspomagającego uklad kierowniczy dla poprawy bezpieczeństwa czynnego samochodu

numer umowy: 5176/B/T02/2011/40

rodzaj projektu: własny


Otrzymywanie mikrostrukturalnych elektrod proszkowych z nanowarstwą platyny metodą wielokrotnego utleniania i redukcji przeznaczonych do elektrolitycznego wytwarzania wodoru

numer umowy: 3086/B/T02/2011/40

rodzaj projektu: własny


Metoda recyklingu pierwiastkowego glinu z opakowań wielowarstwowych typu Tetra Pak z wykorzystaniem reaktora fluidyzacyjnego

numer umowy: 0161/B/H03/2008/34

rodzaj projektu: własny


Turystyka kulturowa narzędziem ochrony i udostępnienia krajobrazu warownego

numer umowy: 1196/B/T02/2011/40

rodzaj projektu: habilitacyjny


Modelowanie konstytutywne sprzężonych problemów mechaniki materiałów dyssypatywnych

numer umowy: 2285/B/T02/2011/40

rodzaj projektu: habilitacyjny


Zastosowania metod bayesowskiego uczenia maszynowego w zagadnieniach identyfikacji mechaniki materiałów i konstrukcji

numer umowy: 2509/B/T02/2010/38

rodzaj projektu: habilitacyjny


Projektowanie i synteza nowych sond molekularnych oraz fotochemiczne badania ich przydatności do monitorowania procesów fotopolimeryzacji przy użyciu spektroskopii fluorescencyjnej

numer umowy: 0394/IP3/2011/71

rodzaj projektu: Iuventus Plus


Kompleksowe badania wpływu czynników technologicznych oraz warunków współpracy na mechanizm zużycia implantów

numer umowy: 0384/IP2/2011/71

rodzaj projektu: Iuventus Plus


Skorpionianowe kompleksy molibdenu i wolframu jako funkcjonalne materiały molekularne

numer umowy: 9001/IP3/2012/71

rodzaj projektu: Iuventus Plus


Opracowanie preparatów agrochemicznych zawierających nanocząstki metaliczne oraz możliwość zastosowania ich jako fungicydów

numer umowy: 0628/IP2/2013/72

rodzaj projektu: Iuventus Plus


Szkliste i szkło-pochodne mikro- i nanomateriały o właściwościach nawozowych

numer umowy: 0016/IP2/2015/73

rodzaj projektu: Iuventus Plus


Otrzymywanie i właściwości samoregenerujących ferrohydrożeli

numer umowy: 0489/IP3/2015/73

rodzaj projektu: Iuventus Plus


wyjazd do zagranicznego ośrodka naukowego w Niemczech w celu realizacji projektu pt. "Wyznaczenie nowych rozkładów partonowych w nukleonach i jądrach w ramach chromodynamiki kwantowej"

numer umowy: 1320/MOB/IV/2015/0

rodzaj projektu: Mobilność Plus


Badania architektoniczno-urbanistyczne wpływu Specjalnych Stref Ekonomicznych na strukturę przestrzenną miast średniej wielkości

numer umowy: 0638/B/T02/2011/40

rodzaj projektu: promotorski


Teoretyczne badania polimeryzacji hydroksy alkilowej pochodnej acetylenu katalizowanej przez kompleks alkilidenowy rutenu

numer umowy: 2197/B/H03/2011/40

rodzaj projektu: promotorski


Rozproszenie zabudowy na obszarach wiejskich Małopolski a kryzys kreatywności opracowań planistyczno-przestrzennych

numer umowy: 1972/B/T02/2011/40

rodzaj projektu: własny


Wieloparametrowa diagnostyka stanu betonów cementowych poddanych działaniu temperatur pożarowych

numer umowy: 0450/B/T02/2011/40

rodzaj projektu: własny


Badania modelowe oddziaływań aerodynamicznych przekazywanych z różnych wirników wiatrowych na wieżę siłowni wiatrowej

numer umowy: 1967/B/T02/2011/40

rodzaj projektu: własny


Opracowanie metody otrzymywania fosforanu wapnia o strukturze hydroksyapatytu (HA) z zawartością srebra

numer umowy: 0280/B/H03/2011/40

rodzaj projektu: własny


Otrzymywanie modyfikowanego DNA do zastosowań w biofotonice i bioelektronice

numer umowy: 0891/B/H03/2011/40

rodzaj projektu: własny


Egzoluminarne zespalanie jelit materiałami biodegradowalnymi typu nici lub kształtki z zastosowaniem nowatorskiego zszywacza

numer umowy: 2860/B/T02/2011/40

rodzaj projektu: własny


Wieloskalowe modelowanie konstytutywne materiałów heterogenicznych stosowanych w konstrukcjach pracujących w temperaturach kriogenicznych

numer umowy: 2284/B/T02/2011/40

rodzaj projektu: własny


Optymalizacja procesu korekcji i elongacji kończyn z wykorzystaniem systemu mechatronicznego

numer umowy: 2858/B/T02/2011/40

rodzaj projektu: własny


Emisja kondensatu z układu wylotowego silnika spalinowego

numer umowy: 5450/B/T02/2011/40

rodzaj projektu: własny


Efektywne ograniczenie emisji spalin w silniku pięciosuwowym

numer umowy: 5590/B/T02/2011/40

rodzaj projektu: własny


Intensyfikacja procesu wymiany ciepła w parowaczach powietrznych pomp ciepła pracujących w warunkach niskich prędkości przepływu powietrza

numer umowy: 4580/B/T02/2011/40

rodzaj projektu: własny


Koagulacja i rozpad aglomeratów - identyfikacja i modelowanie wzajemnego oddziaływania cząstek ciała stałego i flokuł w warunkach stacjonarnego przepływu

numer umowy: 0264/B/H03/2011/40

rodzaj projektu: własny


Wspomaganie zabiegów chirurgii kości czaszki w systemie inżynierii odwrotnej

numer umowy: 2938/B/T02/2011/40

rodzaj projektu: własny


Zastosowanie wspomagania elektrochemicznego do poprawy warunków mikroskrawania

numer umowy: 2152/B/T02/2011/40

rodzaj projektu: własny


Efektywne suszenie wybranych rodzajów rozdrobnionej biomasy

numer umowy: 1057/B/H03/2010/39

rodzaj projektu: własny


Opracowanie metod oceny wpływu odnowy przewodów wodociągowych na jakość wody i narzędzi do określenia sposobu i dopuszczalnej długości rurociągu poddanego cementowaniu z zachowaniem odpowiednich parametrów fizyczno-chemicznych wody

numer umowy: 2648/B/T02/2010/39

rodzaj projektu: własny


Pulsacje ciśnienia w instalacjach sprężarkowych - nowe metody analizy i tłumienia

numer umowy: 4801/B/T02/2010/39

rodzaj projektu: własny


Mechanizmy zagęszczania warstwy wierzchniej podczas spiekania proszków austenitycznej stali nierdzewnej AISI 316L modyfikowanych borem

numer umowy: 4791/B/T02/2010/38

rodzaj projektu: własny


Dynamika układu: kocioł na biopaliwo-kolektory słoneczne-zasobniki ciepłej wody użytkowej

numer umowy: 3325/B/T02/2010/38

rodzaj projektu: własny


Intensywność i prognoza procesu erozji dennej lewobrzeżnych dopływów górnej Wisły

numer umowy: 5546/B/T02/2010/38

rodzaj projektu: własny


Metodyka określania poziomu niezawodności i bezpieczeństwa funkcjonowania systemów kanalizacyjnych

numer umowy: 5569/B/T02/2010/38

rodzaj projektu: własny


Opracowanie tanich metod monitoringu ilościowego w przewodach kanalizacyjnych

numer umowy: 5633/B/T02/2010/38

rodzaj projektu: własny


Miary bezpieczeństwa i ich wzajemne relacje w wyjątkowej sytuacji projektowej pożaru rozwiniętego

numer umowy: 2439/B/T02/2010/38

rodzaj projektu: własny


Wpływ modyfikatorów polimerowych na podatność kompozytów cementowych na działanie mikroorganizmów

numer umowy: 2187/B/T02/2010/38

rodzaj projektu: własny


Wpływ składu i udziałów objętościowych zaczynu i zaprawy w betonach zwykłych oraz wysokowartościowych na ich przepuszczalność określaną przy przepływie gazu

numer umowy: 0721/B/T02/2010/38

rodzaj projektu: własny


Metody numeryczne w projektowaniu nowoczesnych form architektonicznych struktur przestrzennych

numer umowy: 2464/B/T02/2010/38

rodzaj projektu: własny


Badania systemu wspomagania w ortezie do chodu naprzemiennego dla osób z porażeniem wiotkim kończyn dolnych z wykorzystaniem sił grawitacji i wychyleń tułowia

numer umowy: 4088/B/T02/2010/38

rodzaj projektu: własny


Sztuczne systemy immunologiczne w zagadnieniach rozpoznawania wzorców i optymalizacji wielokryterialnej

numer umowy: 4054/B/T02/2009/37

rodzaj projektu: własny


Planowanie przestrzeni o wysokich walorach krajobrazowych przy użyciu cyfrowych analiz terenu wraz z oceną ekonomiczną

numer umowy: 2901/B/T02/2009/37

rodzaj projektu: własny


Uogólnione algorytmy optymalizacji w projektowaniu konstrukcji

numer umowy: 2448/B/T02/2009/37

rodzaj projektu: własny


"Zielone" nanokompozyty poliamid 4,10/fibrylarna celuloza wytworzone z surowców odnawialnych dla nowych zastosowań opakowaniowych

numer umowy: UMO-2011/01/M/ST8/06834

rodzaj projektu: Harmonia


Badanie zderzeń relatywistycznych hadronów i jonów w eksperymencie STAR przy akceleratorze RHIC w BNL

numer umowy: UMO-2011/01/M/ST2/04126

rodzaj projektu: Harmonia


Miary relatywne i ich zastosowania do modelowania sygnałów

numer umowy: UMO-2013/10/M/ST1/00096

rodzaj projektu: Harmonia


Zaawansowane organiczno-nieorganiczne materiały hybrydowe zawierające POSS: od nanorozmiarów do makroarchitektury

numer umowy: UMO-2011/02/A/ST8/00409

rodzaj projektu: Maestro


Rozwijanie wiarygodnego i efektywnego dwuskalowego modelowania komputerowego niejednorodnych materiałów niesprężystych

numer umowy: UMO-2011/01/B/ST6/07312

rodzaj projektu: Opus


Modelowanie nieliniowości, histerezy i anizotropii w magnetowodach przetworników elektromechanicznych z wirującym polem magnetycznym

numer umowy: UMO-2011/01/B/ST7/04479

rodzaj projektu: Opus


Nowoczesne architektury komputerowe i metoda elementów skończonych

numer umowy: UMO-2011/01/B/ST6/00674

rodzaj projektu: Opus


Specjalne potencjały Killinga w geometrii Riemanna

numer umowy: UMO-2011/01/B/ST1/02643

rodzaj projektu: Opus


Numeryczna analiza angioplastyki ze stentem z zastosowaniem kontroli błędu i adaptacyjnej metody elementów skończonych

numer umowy: UMO-2011/01/B/ST6/07306

rodzaj projektu: Opus


Wielojęzyczny słownik konserwacji. Część 1. Malarstwo sztalugowe, Część 2. Malarstwo ścienne

numer umowy: UMO-2011/03/B/HS2/05355

rodzaj projektu: Opus


Mechanika sprężonych zjawisk dyssypatywnych w materiałach anizotropowych

numer umowy: UMO-2011/03/B/ST8/05132

rodzaj projektu: Opus


Optymalne projektowanie materiałów i struktur kompozytowych poddanych obciążeniom zmęczeniowym

numer umowy: UMO-2013/09/B/ST8/00178

rodzaj projektu: Opus


Nanoreplikacja strukturalna: nowa, prosta i uniwersalna metoda syntezy uporządkowanych materiałów nanoporowatych do celów katalitycznych i nie tylko

numer umowy: UMO-2013/09/B/ST5/03419

rodzaj projektu: Opus


Modelowanie matematyczne zjawisk przepływowo-cieplnych oraz analizy wytrzymałościowe wymienników ciepła z rurami ożebrowanymi

numer umowy: UMO-2013/11/B/ST8/00340

rodzaj projektu: Opus


Badania mechanizmu utleniania pigmentów betacyjanin

numer umowy: UMO-2014/13/B/ST4/04854

rodzaj projektu: Opus


Metoda identyfikacji gęstości strumienia ciepła na powierzchni ciała stałego w warunkach szybkozmiennego pola temperatury przepływającego płynu

numer umowy: UMO-2014/15/B/ST8/03170

rodzaj projektu: Opus


Analiza numeryczna niestateczności izotropowego materiału termoplastycznego przy dużych deformacjach

numer umowy: UMO-2014/15/B/ST8/01322

rodzaj projektu: Opus


Nowe uporządkowane nanoporowate katalizatory dla procesu metatezy olefin - struktura form powierzchniowych oraz mechanizm reakcji w ujęciu eksperymentalnym i teoretycznym

numer umowy: UMO-2015/19/B/ST4/01836

rodzaj projektu: Opus


Wpływ modyfikowanych nanokryształów celulozy na strukturę oraz właściwości termiczne i mechaniczne inżynierskich kompozytów poliamidowych z surowców odnawialnych

numer umowy: UMO-2015/19/B/ST8/01060

rodzaj projektu: Opus


Opracowanie metod identyfikacji nieustalonych zjawisk cieplno-wytrzymałościowych

numer umowy: UMO-2015/19/B/ST8/00958

rodzaj projektu: Opus


Drukowanie 3D - od projektu cyfrowego do praktycznych zastosowań katalitycznych

numer umowy: UMO-2016/23/B/ST5/01108

rodzaj projektu: Opus


Nano-design of zeolite-based catalysts for selective conversion of biomass into chemicals

numer umowy: UMO-2015/19/P/ST4/02482

rodzaj projektu: Polonez


Zastosowanie cyfrowych modeli przestrzennych w ochronie i kształtowaniu krajobrazu

numer umowy: UMO-2011/01/N/HS2/02295

rodzaj projektu: Preludium


Synteza nowych elestomerów poliestrowych zawierających B-cyklodekstryny

numer umowy: UMO-2011/01/N/ST5/05591

rodzaj projektu: Preludium


Wykorzystywanie nowoczesnych technik suszenia i ekstrakcji do pozyskiwania biologicznie aktywnych substancji z surowców roślinnych

numer umowy: UMO-2011/03/N/ST8/05147

rodzaj projektu: Preludium


Intensyfikacja przenoszenia ciepła i masy w adsorpcyjnych urządzeniach chłodniczych

numer umowy: UMO-2011/03/N/ST8/04634

rodzaj projektu: Preludium


Konwersja azotowych związków organicznych do NOx i N2O w warunkach spalania w złożu fluidalnym

numer umowy: UMO-2011/03/N/ST8/06355

rodzaj projektu: Preludium


Badanie termicznego rozkładu materiałów syntetycznych na bazie polimerów w pęcherzowym reaktorze fluidyzacyjnym

numer umowy: UMO-2011/03/N/ST8/05901

rodzaj projektu: Preludium


Sterowanie drganiami belki w zakresie wielomodalnym przy zastosowaniu elementów piezoelektrycznych

numer umowy: UMO-2011/03/N/ST8/03897

rodzaj projektu: Preludium


Detekcja i ewaluacja delaminacji w wielowarstwowych strukturach kompozytowych przy pomocy aktywnej termografii w podczerwieni

numer umowy: UMO-2013/09/N/ST8/04360

rodzaj projektu: Preludium


Modelowanie morfologii i kinetyki krzepnięcia fazy ciekłej w procesie spiekania proszku żelaza modyfikowanego borem

numer umowy: UMO-2014/13/N/ST8/00585

rodzaj projektu: Preludium


Modelowanie konstytutywne ewolucji uszkodzeń w dyssypatywnych materiałach wielofazowych

numer umowy: UMO-2015/17/N/ST8/01169

rodzaj projektu: Preludium


Od prekursora tlenkowego do centrum aktywnego - teoretyczne badania mechanizmu polimeryzacji etylenu na katalizatorze Philipsa

numer umowy: UMO-2015/19/N/ST4/00007

rodzaj projektu: Preludium


Modelowanie konstytutywne nieciągłego płynięcia plastycznego oraz efektu stick-slip w kompozytowych nadprzewodnikach niskotemperaturowych

numer umowy: UMO-2016/21/N/ST8/02368

rodzaj projektu: Preludium


Wpływ krępowania odkształceń termicznych na charakterystykę odpryskiwania betonu w pożarze

numer umowy: UMO-2016/23/N/ST8/01155

rodzaj projektu: Preludium


Synteza katalizatorów heterogenicznych o właściwościach kwasowych z zastosowaniem druku 3D

numer umowy: UMO-2016/23/N/ST5/01104

rodzaj projektu: Preludium


Synteza i badanie właściwości nowych termoplastycznych pochodnych chitozanu o kontrolowanej biodegradowalności

numer umowy: UMO-2016/23/N/ST8/01273

rodzaj projektu: Preludium


Charakterystyka zawiesiny unoszonej w zlewni zbiornika karpackiego z wykorzystaniem znaczników geochemicznych (sediment fingerprints)

numer umowy: UMO-2016/23/N/ST10/01292

rodzaj projektu: Preludium


Problem dokumentowania, modelowania i rekonstrukcji sklepień gotyckich

numer umowy: UMO-2011/01/D/HS2/02288

rodzaj projektu: Sonata


Teoria pluripotencjału i równanie Monge`a na rozmaitościach prawie zespolonych

numer umowy: UMO-2011/01/D/ST1/04192

rodzaj projektu: Sonata


Sonochemia jako narzędzie do aktywacji katalizatorów. Badania in situ i operando

numer umowy: UMO-2015/17/D/ST8/01252

rodzaj projektu: Sonata


Modelowanie dokładności 5-cio osiowych struktur kinematycznych o zdolności wzajemnej orientacji, wykorzystujących w łańcuchu kinematycznym zarówno pary przesuwne jak i obrotowe

numer umowy: UMO-2015/17/D/ST8/01280

rodzaj projektu: Sonata


Komputerowa analiza inżynierskich nieustalonych zagadnień termosprężystych i termoplastycznych za pomocą sprzężonej MES / bezsiatkowej MRS

numer umowy: UMO-2015/19/D/ST8/00816

rodzaj projektu: Sonata


Opracowanie składu powłok kompozytowych modyfikowanych nanocząstkami metalicznymi zawierających fosforany wapnia pochodzenia naturalnego i syntetycznego

numer umowy: UMO-2016/21/D/ST8/01697

rodzaj projektu: Sonata


Badanie innowacyjnych nanokompozytów o właściwościach biobójczych

numer umowy: UMO-2016/23/D/ST8/00016

rodzaj projektu: Sonata


Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji odpowiedzialnych odlewów staliwnych o podwyższonych właściwościach z zastosowaniem innowacyjnych mas samoutwardzalnych w nowej odlewni K.Z.O. ZREMB S.A.

numer umowy: um. III-142/P-152/2012

rodzaj projektu: celowy


Dynamiczne zarządzanie zdolnościami przemysłowymi sieci elektroenergetycznych przy wykorzystaniu innowacyjnych technik pomiarowych

numer umowy: GEKON1/02/214108/19/2014

rodzaj projektu: GEKON


Opracowanie nowych produktów handlowych dla ubocznych produktów spalania i oczyszczania spalin (InnUPS)

numer umowy: GEKON1/05/213102/20/2014

rodzaj projektu: GEKON


Proekologiczne wytwarzanie nawozów organiczno-mineralnych na bazie odpadów: ubocznych produktów spalania i biogazyfikacji biomasy

numer umowy: GEKON1/05/214543/38/2015

rodzaj projektu: GEKON


Innowacyjne i bezpieczne ekologicznie metody unieszkodliwiania pyłów, żużli i popiołów ze spalarni odpadów komunalnych i innych procesów termicznych

numer umowy: GEKON1/05/213240/35/2015

rodzaj projektu: GEKON


Odzysk Energii z Odpadów Komunalnych i Biomasy

numer umowy: GEKON2/05/268313/8/2015

rodzaj projektu: GEKON


Zaawansowane techniki wytwarzania kadłuba silników lotniczych (CASELOT)

numer umowy: INNOLOT/I/9/NCBR/2013

rodzaj projektu: Innolot


Zaawansowane techniki wytwarzania zespołu turbiny napędowej (TED)

numer umowy: INNOLOT/I/7/NCBR/2013

rodzaj projektu: Innolot


Zaawansowane techniki wytwarzania przekładni lotniczych (INNOGEAR)

numer umowy: INNOLOT/I/10/NCBR/2014

rodzaj projektu: Innolot


Odzysk energii z wytwarzaniem produktów fosforowych w procesie wysokotemperaturowego przetwarzania mieszanek biomasy roślinnej i zwierzęcej

numer umowy: INNOTECH-K2/IN2/78/184137/NCBR/12

rodzaj projektu: Innotech


Opracowanie i wdrożenie do produkcji stopu odlewniczego o zwiększonej odporności na zużycie, przeznaczonego na elementy młynów stosowanych w przemyśle cementowym

numer umowy: INNOTECH-K2/IN2/11/181853/NCBR/13

rodzaj projektu: Innotech


Wykorzystanie kruszywa gumowego w konstrukcji nasypu pod nawierzchnie kolejowe (NAGUM)

numer umowy: INNOTECH-K3/IN3/34/227926/NCBR/14

rodzaj projektu: Innotech


Synteza oraz zastosowanie innowacycjnych nanomateriałów o właściwościach antymikrobiologicznych

numer umowy: LIDER/03/146/L-3/11/NCBR/2012

rodzaj projektu: Lider


System oceny dokładności pomiarów współrzędnościowych on-line realizowanych urządzeniami redundantnymi

numer umowy: LIDER/024/559/L-4/12/NCBR/2013

rodzaj projektu: Lider


Organiczno-nieorganiczne nanomateriały funkcjonalne dla optoelektroniki drukowanej 2D i 3D

numer umowy: LIDER/009/185/L-5/13/NCBR/2014

rodzaj projektu: Lider


Zastosowanie Beetosanu do otrzymywania nowoczesnych biomedycznych matryc hydrożelowych

numer umowy: LIDER/033/697/L-5/13/NCBR/2014

rodzaj projektu: Lider


Innowacyjne biomateriały kompozytowe zawierające bioaktywne fosforany wapnia

numer umowy: LIDER/037/481/L-5/13/NCBR/2014

rodzaj projektu: Lider


Nowoczesne rozwiązania technologiczne dedykowane do usuwania zanieczyszczeń z silników i turbin biogazowych. Strukturalny konwerter katalityczny LZO i NOx

numer umowy: LIDER/204/L-6/14/NCBR/2015

rodzaj projektu: Lider


Synteza i ocena aktywności nowych ligandów działających na receptory ośrodkowego układu nerwowego (oun)

numer umowy: LIDER/015/L-6/14/NCBR/2015

rodzaj projektu: Lider


Nowy kompleksowy sposób oceny stanu technicznego urządzeń ciśnieniowych instalacji eksploatowanych w przemyśle chemicznym i petrochemicznym, wykorzystujący analizy sygnałów emisji akustycznej, pola naprężeń konstrukcji i stanu degradacji materiału

numer umowy: LIDER/12/0018/L-7/15/NCBR/2016

rodzaj projektu: Lider


Autonomiczne pojazdy podwodne z cichym napędem falowym dla rozpoznania podwodnego

numer umowy: DOBR-BIO4/033/13015/2013

rodzaj projektu: obronność i bezpieczeństwo


Eko-pianki poliuretanowe otrzymywane z udziałem surowców pochodzenia naturalnego (EPURNAT)

numer umowy: PBS1/B5/18/2012

rodzaj projektu: Program Badań Stosowanych


Opracowanie nowoczesnych metod oceny trwałości resztkowej elementów ciśnieniowych instalacji energetycznych (OTREC)

numer umowy: PBS1/A4/4/2012

rodzaj projektu: Program Badań Stosowanych


System monitorowania krytycznych konstrukcji - nieklasyczne podejście do emisji akustycznej (SYMONAT)

numer umowy: PBS1/A9/10/2012

rodzaj projektu: Program Badań Stosowanych


System symulacyjny dla zrównoważonego zarządzania mieszaną elektryczną i spalinową flotą taksówek (eTaxi)

numer umowy: PBS1/A6/11/2012

rodzaj projektu: Program Badań Stosowanych


Emisja akustyczna w zastosowaniu do oceny uszkodzeń i wyznaczenia parametrów użytkowych elementów mostów kolejowych o konstrukcji stalowej

numer umowy: PBS2/B9/21/2013

rodzaj projektu: Program Badań Stosowanych


Badania nad metodami nawigacji przestrzennej w diagnostyce endoskopowej guzka obwodowego płuca

numer umowy: PBS3/A9/31/2015

rodzaj projektu: Program Badań Stosowanych


Badania nad technologią wytwarzania wielokomorowych szyb zespolonych o ultrawysokich parametrach optycznych, termoizolacyjnych i dźwiękochłonnych (ULTRAGLASS)

numer umowy: PBS3/B2/19/2015

rodzaj projektu: Program Badań Stosowanych


Opracowanie innowacyjnych wyrobów uciskowych wspomagających proces leczenia zewnętrznego z zastosowaniem oryginalnych narzędzi badawczych

numer umowy: PBS3/B9/46/2015

rodzaj projektu: Program Badań Stosowanych


Otrzymywanie nawozów typu NPK z gnojownicy świńskiej z wykorzystaniem metodyki czystszych technologii

numer umowy: 1054/R/T02/2010/10

rodzaj projektu: rozwojowy


Spiekane stale nierdzewne utwardzone wydzieleniowo

numer umowy: 1093/R/T02/2010/10

rodzaj projektu: rozwojowy


Nowa technologia chłodniczego obiegu kaskadowego sprężarkowo-sorpcyjnego z ekologicznymi czynnikami roboczymi

numer umowy: 0936/R/T02/2010/10

rodzaj projektu: rozwojowy


Opracowanie, wykonanie i zastosowanie systemu kontrolnego monitoringu aktywności procesów korozyjnych i szczelności metodą emisji akustycznej (AE) zbiorników magazynowych na media płynne

numer umowy: 1090/R/T02/2010/10

rodzaj projektu: rozwojowy


Technologiczny system innowacyjnych metod obróbki materiałów o specjalnych właściwościach

numer umowy: 0896/R/T02/2010/10

rodzaj projektu: rozwojowy


Badania rozwojowe nad wzorcowaniem (z wykorzystaniem Laser Tracera) i wyznaczaniem niepewności pomiarów dla systemów współrzędnościowych

numer umowy: 0869/R/T02/2010/10

rodzaj projektu: rozwojowy


Narzędzia wspomagające decyzje przy projektowaniu obwodnic i przebudowie przejść drogowych przez miejscowości

numer umowy: 0980/R/T02/2010/10

rodzaj projektu: rozwojowy


System hybrydowego elektroerozyjno-elektrochemicznego wytwarzania mikroelementów

numer umowy: 0903/R/T02/2010/10

rodzaj projektu: rozwojowy


Ocena zachowania się i prognoza długotrwałej pracy stali nowych generacji na elementy kotłów eksploatowanych powyżej temperatury granicznej

numer umowy: 1083/R/T02/2010/10

rodzaj projektu: rozwojowy


Ochrona przed hałasem drogowym

numer umowy: DZP/RID-I-76/15/NCBR/2016

rodzaj projektu: Rozwój Innowacji Drogowych (RID)


Nowoczesne metody obliczania przepustowości i oceny warunków ruchu dla dróg poza aglomeracjami miejskimi, w tym dla dróg szybkiego ruchu

numer umowy: DZP/RID-I-50/9/NCBR/2016

rodzaj projektu: Rozwój Innowacji Drogowych (RID)


Oznakowanie eksperymentalne dróg w aspekcie zachowań uczestników ruchu

numer umowy: DZP/RID-I-36/5/NCBR/2016

rodzaj projektu: Rozwój Innowacji Drogowych (RID)


Efektywność przekroju 2+1 pasowego ze szczególnym uwzględnieniem różnych rozwiązań rozdzielających kierunki ruchu

numer umowy: DZP/RID-I-55/10/NCBR/2016

rodzaj projektu: Rozwój Innowacji Drogowych (RID)


Zasady prognozowania ruchu drogowego z uwzględnieniem innych środków transportu

numer umowy: DZP/RID-I-62/11/NCBR/2016

rodzaj projektu: Rozwój Innowacji Drogowych (RID)


Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych - zad. bad. Nr 4

numer umowy: SP/E/4/65786/10

rodzaj projektu: Rozwój Innowacji Drogowych (RID)


Bio-based polyurethane composites with natural fillers (BIOPURFIL)

numer umowy: 318996

rodzaj projektu: 7. Program Ramowy


CIVITAS CAPITAL - making the best of CIVITAS! (CAPITAL)

numer umowy: 604778

rodzaj projektu: 7. Program Ramowy


Energy savings from smart operation of electrical, process and mechanical equipment (ENERGY-SMARTOPS)

numer umowy: 264940

rodzaj projektu: 7. Program Ramowy


Gender Equality in Engineering through Communication and Commitment (GEECCO)

numer umowy: 741128

rodzaj projektu: Horyzont 2020


Groundwater and dependent Ecosystems: New Scientific basis on climate change and land-use impacts for the update of the EU Groundwater Directive (GENESIS)

numer umowy: 226536

rodzaj projektu: 7. Program Ramowy


Galileo Signal Priority (GSP)

numer umowy: 226536

rodzaj projektu: 7. Program Ramowy


Optimised storage integration for the electric car (OSTLER)

numer umowy: 265629

rodzaj projektu: 7. Program Ramowy


339

numer umowy: L-1/339/2014/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Podatne złącza polimerowe w budownictwie - modelowe ujęcie innowacyjnych rozwiązań dla potrzeb praktyki inżynierskiej

numer umowy: 0714/B/T02/2010/38

rodzaj projektu: habilitacyjny


Wykrywanie pasożytniczych pierwotniaków z rodzajów Giardia, Cryptosporidium i Toxoplasma w wodzie za pomocą multiplex-PCR

numer umowy: 7489/B/T02/2011/40

rodzaj projektu: własny


Współczesne tendencje w architekturze krajobrazu

numer umowy: A8/197/2017/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Aktualne problemy projektowania architektury miejsc pracy i rekreacji

numer umowy: A-2/50/2017/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Metody i algorytmy monitoringu i diagnostyki maszyn elektrycznych

numer umowy: E-2/581/2016/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


286

numer umowy: Ś-3/286/BW/2010

rodzaj projektu: badania własne


349

numer umowy: L-4/349/2016/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Współczesne metody projektowania i zarządzania w inżynierii i gospodarce wodne

numer umowy: Ś1/194/2017/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Modernization of two cycles (MA,BA) of competence based cirrcula in Material Engineering according to the best experience of Bologna Process (MMatEbg)

numer umowy: DOBR-BIO4/017/13411/2013

rodzaj projektu: TEMPUS


50

numer umowy: A3/50/2016/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


159

numer umowy: A3/159/2017/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Innowacyjne systemy automatyki

numer umowy: E-3/627/2016/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Modelowanie procesów przemagnesowania obwodów magnetycznych maszyn i urządzeń elektrycznych do potrzeb ich diagnostyki i wyznaczania strat

numer umowy: E-2/619/2016/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Novel ZnS(Se) hybrid polymer nanocomposites for optoelectronic applications

numer umowy: HOMING PLUS/2012-6/5

rodzaj projektu:


Metody redukcji zjawisk pogarszających jakość energii w systemie elektroenergetycznym

numer umowy: E-2/618/2016/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Receiving of NPK type fertilizers from pig slurry using the cleaner technologies methodology

numer umowy: 1054/R/T02/2010/10

rodzaj projektu: projekt rozwojowy


Metody i algorytmy monitoringu i diagnostyki maszyn elektrycznych

numer umowy: E-2/664/2017/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Zastosowanie cieczy jonowych w syntezie organicznej

numer umowy: C-2/88/2016/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Politechnika XXI wieku – Program rozwojowy Politechniki Krakowskiej – najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów

numer umowy: UDA-POKL.04.01.01-00-029/10-00

rodzaj projektu:


Badania własności fizycznych ośrodka gruntowego metodami geofizycznymi

numer umowy: Ś-2/234/2015/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Opracowanie systemu wspomagającego proces załadunku i zabezpieczenia przesyłek w transporcie kolejowym

numer umowy: E!6726 LOADFIX

rodzaj projektu: EUREKA


Problemy kształtowania planistyczno-krajobrazowego i architektonicznego obszarów wiejskich

numer umowy: A5/186/2017/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Mechanochemiczne syntezy nanostrukturalnych materiałów w aspekcie ochrony środowisk

numer umowy: C-1/29/2012/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Optymalizacja charakterystyk sprężysto-tłumiących zawieszeń kół samochodu osobowego dla poprawy komfortu i bezpieczeństwa ruchu - cz. II

numer umowy: M-4/368/DS/2012

rodzaj projektu: działalność statutowa


Kinematyka i dynamika platformy Stewarta z przegubami kulistymi

numer umowy: M-4/370/2012/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Zaawansowane metody modelowania i pomiarów w technice cieplnej

numer umowy: S-4/341/2017/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Innowacyjne systemy automatyki

numer umowy: E-3/611/2017/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Badania układów solarnych. Cz. I - Diagnostyka pracy instalacji solarnych

numer umowy: Ś-4/255/2015/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Rewitalizacja instieniących obiektów budowlanych

numer umowy: L-1/155/DS/2017

rodzaj projektu: działalność statutowa


Fantom do testów eksploatacyjnych urządzeń radioterapeutycznych w teleradioterapi

numer umowy: POIR.04.01.04-00-0014/16

rodzaj projektu: Pogram Operacyjny Inteligentny Rozwój


Mechanochemiczne syntezy nanoproszków ceramiczno-ceramicznych i metaliczno-ceramicznych dla nanokompozytów polimerowo-ceramicznych jako sensorów węzłów elektrotribologicznych

numer umowy: 1489/B/H03/2009/36

rodzaj projektu:numer umowy: 3932/B/T02/2009/37

rodzaj projektu: projekt własny


Analiza wpływu wyników modelowania systemów pomiarowych na wartości maksymalnych błędów dynamicznych

numer umowy: E-3/626/2016/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Technologia ścian fibrogruntobetonowych do realizacji szczelnych obwudów wykopów

numer umowy: POIR.04.01.04-00-0057/15

rodzaj projektu: aplikacyjny


Polowe badania drgań budowli w aspekcie ochrony środowiska (metodyka, przypadki szczegółowe)

numer umowy: L-4/106/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Nośność na zginanie i ugięcia belek zespolonych typu stalowa blacha-beton

numer umowy: L-1/368/2016/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Problemy kształtowania planistyczno-krajobrazowego i architektonicznego obszarów wiejskich

numer umowy: A-5/54/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Interpretacje geotechniczne podłoża gruntowego z zastosowaniem metody in-situ w wybranych obiektach Polski Południowej

numer umowy: Ś‐2/372/2013/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Badania własności fizycznych ośrodka gruntowego metodami geofizycznymi o geotechnicznym

numer umowy: Ś‐2/299/2016/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Optymalne projektowanie cienkościennych konstrukcji kompozytowych

numer umowy: PB-232/T07/95/08

rodzaj projektu: własny


Metody i algorytmy generacji i przetwarzania energii

numer umowy: E-2/637/2017/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Podstawy kulturowe architektury krajobrazu w Polsce i na świecie - kontynuacja

numer umowy: A-8/200/2017/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Analiza oddziaływań harmonicznych przestrzennych w generatorach z magnesami trwałymi o strumieniu osiowym

numer umowy: E-2/605/2017/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Rozwój technik pomiarowych, przetwarzania, wizualizacji i interpretacji geodanych

numer umowy: Ś-2/335/2017/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Aktualne problemy projektowania architektury miejsc pracy i rekreacji - etap IV

numer umowy: A-2/36/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Opracowanie metod mikrokontrolerowego sterownia przekształtników statycznych

numer umowy: E-2/413/2017/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa


Opracowanie metod i algorytmów monitoringu oraz diagnostyki silnika indukcyjnego dwuklatkowego

numer umowy: E-2/416/2017/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Badanie dokładności urządzeń pomiarowych energii i mocy w układach niskich napięć dla przebiegów odkształconych

numer umowy: E-2/608/2017/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Zmniejszenie strat w trójfazowych, trójpoziomowych falownikach napięcia przez zastosowanie odpornego na zakłócenia układu łagodnego przełączania tranzystorów

numer umowy: E-2/644/2017/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Wielofazowe maszyny indukcyjne klatkowe w napędach i wytwarzaniu energii elektrycznej

numer umowy: E-2/730/2017/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Modelowanie procesów przemagnesowania obwodów magnetycznych maszyn i urządzeń elektrycznych do potrzeb ich diagnostyki i wyznaczania strat

numer umowy: E-2/650/2017/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Badania doświadczalne farmaceutycznych emulsji suchych

numer umowy: 4151/B/H03/2010/39

rodzaj projektu: promotorski


Nośność na zginanie belek strunobetonowych z betonu wysokiej wytrzymałości

numer umowy: L-1/282/2013/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Nośność strefy przypodporowej w elementach sprężonych strunobetonowych z betonu wysokiej wytrzymałości

numer umowy: L-1/411/DS-M/2012

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Współczesne metody projektowania i zarządzania w inżynierii i w gospodarce wodnej – kontynuacja

numer umowy: Ś-1/200/2016/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Efektywność przetwarzania energii słonecznej w układach solarnych

numer umowy: Ś-4/304/2015/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodyh naukowców


Badania układów solarnych. Cz. II. Diagnostyka pracy instalacji solarnych

numer umowy: Ś-4/173/2016/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Efektywność przetwarzania energii słonecznej w układach solarnych

numer umowy: Ś-4/311/2016/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Współczesne metody projektowania i zarządzania w inżynierii i w gospodarce wodnej

numer umowy: Ś-1/194/2017/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Połączenie wieloskalowej metody elementów skończonych z nieciągłym podejściem Petrowa-Galerkina

numer umowy: UMO-2017/25/B/ST8/02752

rodzaj projektu: OPUS


Analiza, optymalizacja i modelowanie złożonych struktur inżynierskich we współczesnych problmach mechaniki konstrukcji i materiałów

numer umowy: M-01/12/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Modelowanie i badania wybranych systemów elektromechanicznych i mechatronicznych ze szczególnym uwzględnieniem elektrycznego transportu szynowego

numer umowy: E-3/728/2017/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Kwantowochemiczne studia reakcji cykloaddycji

numer umowy: C-2/171/2017/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Analiza stanu naprężenia i zniszczenia w elementach maszyn wykonanych z materiałów izotropowych i kompozytowych

numer umowy: M-03/331/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Analiza percepcji poziomego i pionowego oznakowania drogowego na podstawie badań okulograficznych i symulacyjnych

numer umowy: L-3/388/2017/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych


Doświadczalna ocena przyczepności i długości zakotwienia między materiałami, betonem i stalą, wysokich wytrzymałości

numer umowy: L-1/353/2014/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Implementacja i zastosowanie istniejących oraz opracowanie własnych metod pomiaru optycznego w zakresie mechaniki materiałów i konstrukcji

numer umowy: L-5/375/2016/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Badanie mechanizmu redukcji katalizatora Philipsa

numer umowy: C-2/294/2016/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Ekstrakcja i charakterystyka substancji humusowych w wybranych źródłach ich występowania

numer umowy: Ś-3/360/2016/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Ekstrakcja i charakterystyka substancji humusowych w wybranych źródłach ich występowania - etap II

numer umowy: Ś-3/419/2017/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Efektywność przekroju 2+1 pasowego ze szczególnym uwzględnieniem różnych rozwiązań rozdzielających kierunki ruchu

numer umowy: DZP/RID-I-55/10/NCBR/2016

rodzaj projektu: Rozwój Innowacji Drogowych (RID)


Modele obliczeniowe wybranych zagadnień mechaniki materiałów i konstrukcji oraz ich implementacja

numer umowy: L-5/130/2017/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Nowy algorytm wyznaczania maksymalnych błędów dynamicznych dla kryterium całkowo-kwadratowego

numer umowy: DEC-2017/01/X/ST7/00394

rodzaj projektu: MINIATURA


Modelowanie procesu niskocyklowego zmęczenia stali w warunkach nieizotermicznych

numer umowy: UMO-2017/25/B/ST8/02256

rodzaj projektu: OPUS


Ukośne liczby zespolone i ich zastosowanie do analizy harmonicznej

numer umowy: E-1/524/2016/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Trwałość i modyfikacja mineralnych materiałów budowlanych

numer umowy: L-1/87/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Polowe badania drgań budowli w aspekcie ochrony środowiska (metodyka, przypadki szczegółowe)

numer umowy: L-4/106/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Diagnostyka budowli z wykorzystaniem badań doświadczalnych i modeli obliczeniowych

numer umowy: L-4/107/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Pomiary terenowe i modelowanie numeryczne w rejonie oddziaływania bystrz o zwiększonej szorstkości

numer umowy: L-4/585/2018/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa


Teoria równań i nierówności różniczkowych, układy dynamiczne na rozmaitościach, wybrane działy: analizy matematycznej topologii algebry i geometrii oraz probabilistyki teorii grafów i liczb

numer umowy: F-2/370/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Polska architektura betonowa - innowacje technologiczne i wzorce ideowe. Znaczenie detalu architektonicznego

numer umowy: A-2/476/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Badanie i optymalizacja procesów transportowych w przedsiębiorstwie

numer umowy: DS-M8/356/2016/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Ekstrakcja wspomagana micelarnie - badania metodami dynamiki molekularnej

numer umowy: DEC-2017/01/X/ST4/00508

rodzaj projektu: MINIATURA 1


Badania nad degradacją odpadów polimerowych we fluidalnym złożu cenosferowym

numer umowy: C-1/486/2017/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Nowe nanostrukturalne kompozyty hybrydowe poliuretan bezizocyjanianowy / funkcjonalizowany POSS

numer umowy: UMO-2017/27/B/ST8/01584

rodzaj projektu: OPUS 14


Oszczędność energii, ekologia i bezpieczeństwo w pojazdach samochodowych

numer umowy: M-4/443/2017/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Opracowanie kompleksowej metodyki badania i zabezpieczenia terenów osuwiskowych cz. 3

numer umowy: Ś-2/372/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Nowoczesne nanomateriały dla potrzeb hybrydowych ogniw słonecznych

numer umowy: 0058/DIA/2018/47

rodzaj projektu: Diamentowy Grant


Synteza i badania właściwości aplikacyjnych nowych wysokowydajnych systemów fotoinicjujących dedykowanych do fotoutwardzalnych kompozytów stomatologicznych nowej generacji

numer umowy: 0052/DIA/2018/47

rodzaj projektu: Diamentowy Grant


V edycja: wyjazd do Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA w celu realizacji projektu pt. "Innowacyjne konstrukcyjne dostosowane i zaprojektowane żele makromolekularne (STEM gels) otrzymywane z użyciem metody kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej"

numer umowy: 1620/MOB/V/2017/0

rodzaj projektu: Mobilność Plus


Ocena ryzyka odpryskiwania betonu w pożarze

numer umowy: UMO-2018/28/T/ST8/00352

rodzaj projektu: Etiuda


Wpływ czwartorzędowych jonów amoniowych na kinetykę polimeryzacji wolnorodnikowej monomerów winylowych rozpuszczalnych w wodzie - zastosowanie techniki laserowej polimeryzacji impulsowej (PLP)

numer umowy: DEC-2017/01/X/ST5/00385

rodzaj projektu: Miniatura


Wyjazd na konferencję międzynarodową w Darmstadt w Niemczech i prezentacja wynikow analiz temperatur powietrza i wody metodą falkową i metodą EMD

numer umowy: DEC-2018/02/X/ST10/01120

rodzaj projektu: Miniatura


Optymalizacja topologii struktur sprężystych metodą automatu komórkowego adaptowanego do nieregularnych siatek elementów skończonych

numer umowy: DEC-2018/02/X/ST8/01203

rodzaj projektu: Miniatura


Wpływ korekcji stopniowej na transport rumowiska korytowego potoków karpackich

numer umowy: DEC-2018/02/X/ST10/02303

rodzaj projektu: Miniatura


Nieciągła aproksymacja Petrova-Galerkina do równań Naviera-Stokesa dla przepływów ściśliwych

numer umowy: UMO-2017/25/B/ST6/02771

rodzaj projektu: Opus


Badania aktywności i stabilności barwników gomfreninowych z ekstraktów Basella alba L.

numer umowy: UMO-2017/27/B/NZ9/02831

rodzaj projektu: Opus


Wieloskalowy model mechanizmów pękania materiałów niejednorodnych w warunkach obciążeń złożonych w ekstremalnie niskich temperaturach

numer umowy: UMO-2017/27/B/ST8/00298

rodzaj projektu: Opus


Poczucie zamknięcia w przestrzeni publicznej wnętrza urbanistycznego wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego a współczynnik widoczności nieba SVF - poszukiwanie zależności

numer umowy: UMO-2017/25/N/HS6/02392

rodzaj projektu: Preludium


Otrzymywanie i badanie właściwości antyoksydacyjnych hydrożeli chitozanowych dotowanych węglowymi kropkami kwantowymi do zastosowań w terapii komórkowej

numer umowy: UMO-2017/25/N/ST8/02952

rodzaj projektu: Preludium


Modelowanie dokładności pomiaru realizowanego na laserowych systemach nadążnych wykorzystujących w swoim działaniu zarówno pomiar odległości jak i pomiar pozycji kątowej

numer umowy: UMO-2017/27/N/ST8/03063

rodzaj projektu: Preludium


Modelowanie i symulacja dynamiki wielofunkcyjnych ziaren katalizatora

numer umowy: UMO-2017/26/D/ST8/00509

rodzaj projektu: Sonata


Synteza i badanie właściwości bioaktywnych nanokompozytów chitozanowych o właściwościach półprzewodzących przetwarzanych technologią druku 3D

numer umowy: UMO-2017/26/D/ST8/00979

rodzaj projektu: Sonata


Nowe fluorescencyjne poliestry o właściwościach przeciwutleniających do zastosowań w inżynierii naczyń krwionośnych

numer umowy: UMO-2018/28/C/ST5/00461

rodzaj projektu: Sonatina


Opracowanie technologii recyklingu surowcowego roślinnych olejów posmażalniczych i zastosowanie otrzymanych hydroksylowych bio-komponentów do wytwarzania innowacyjnych wysokoefektywnych poliuretanowych materiałów termoizolacyjnych

numer umowy: LIDER/28/0167/L-8/16/NCBR/2017

rodzaj projektu: Lider


Opracowanie sposobu wytwarzania nietoksycznych nośników substancji czynnych na bazie nanomateriałów

numer umowy: LIDER/20/0080/L-9/17/NCBR/2018 (decyzja nr 158/L-9/2017)

rodzaj projektu: Lider


Opracowanie metody otrzymywania bio-hybrydowych materiałów hydrożelowych inkorporowanych systemem nanonośnik-lek jako wielokompartmentowych opatrunków umożliwiających leczenie Psoriasis

numer umowy: LIDER/41/0146/L-9/17/NCBR/2018 (decyzja nr 179/L-9/2017)

rodzaj projektu: Lider


Osteochit3D - personalizowane bioaktywne skafoldy drukowane 3D do zaawansowanej regeneracji tkanki kostnej w stomatologii

numer umowy: LIDER/42/0149/L-9/17/NCBR/2018 (decyzja nr 141/L-9/2017)

rodzaj projektu: Lider


Implementacja fotogeneratorów mocnych kwasów protonowych (PAG-s) opartych o innowacyjne molekuły akcelerujące do aplikacji w przemyśle fotoutwardzalnych powłok polimerowych

numer umowy: TANGO2/340229/NCBR/2017

rodzaj projektu: Tango


Obiekty wielkogabarytowe o nowych funkcjach proekologicznych jako istotne elementy przestrzeni - na przykładzie zakładów termicznego przekształcania odpadów w krajach Europy Zachodniej

numer umowy: A-5/504/2017/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Teoretyczne badania nad zastosowaniem przyjaznych środowisku technik do otrzymywania bioaktywnych nitrozwiązków - potencjalnych farmaceutyków

numer umowy: C‐2/493/2018/DS‐M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Zaawansowane metody modelowania i pomiarów w technice cieplnej - cz. 2

numer umowy: Ś-4/400/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Opracowanie systemu kontroli dokładności pomiarów współrzędnościowych dla tolerancji geometrycznych

numer umowy: M-10/174/2016/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Ocena zmienności przepływu rzek i potoków zlewni karpackich (Mała Wisła)

numer umowy: Ś-1/394/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Kierunki zagospodarowania regionów i miast w świetle warunków wynikających z integracji europejskiej

numer umowy: A-5/56/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Oszczędność energii, ekologia i bezpieczeństwo w pojazdach samochodowych

numer umowy: M-04/406/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Budownictwo spełniające warunki zrównoważonego rozwoju

numer umowy: L-1/154/2017/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Zagospodarowanie sadzy odpadowej w procesie otrzymywania zawiesin wodno-węglowych

numer umowy: C-1/344/2014/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Opracowanie i optymalizacja metod diagnozowania ryzyka złamania w osteoporozie na podstawie analizy trójwymiarowych obrazów kości beleczkowej uzyskanych w warunkach in vivo

numer umowy: 4235/B/T02/2009/36

rodzaj projektu: własny


Modele i algorytmy dla potrzeby sterowania i diagnostyki układów przetwarzania energii

numer umowy: E-2/568/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Metodyka numerycznej optymalizacji konstrukcji kompozytowych i procesów technologicznych

numer umowy: 0829/T07/2002/23

rodzaj projektu: projekt własny


Synteza wielomianów aproksymujących graniczne wartości błędów dynamicznych

numer umowy: E-3/563/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

numer umowy: PPI/PRO/2018/1/00013/U/001

rodzaj projektu: program wymiany akademickiej pn. PROM


Analiza teoretyczno-doświadczalna transportu ciepła i masy pod kątem procesów ochrony

numer umowy: C-3/387/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Problemy, modele i algorytmy dla syntezy oraz sterowania systemów o podwyższonym stopniu odpowiedzialności - etap II

numer umowy: E-1/399/DS/2018

rodzaj projektu: działalność statutowa


Komputerowa analiza interakcji konstrukcji budowlanych z gruntem

numer umowy: Ś-2/235/2015/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Innowacyjne systemy automatyki

numer umowy: E-3/586/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Wielofazowe maszyny indukcyjne klatkowe w napędach i wytwarzaniu energii elektrycznej

numer umowy: E-2/653/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Modelowanie pętli histerezy blach transformatorowych i aplikacja modelu histerezy do obliczeń rozkładu pola magnetycznego w rdzeniach transformatorów

numer umowy: E-2/698/2018/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Opracowanie cyfrowego układu sterowania trójfazowego, trójpoziomowego falownika napięcia z układami łagodnego przełączania tranzystorów

numer umowy: E-1/417/2017/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Nowa metoda określania efektywnych właściwości materiałów kompozytowych

numer umowy: UMO-2018/31/N/ST8/01052

rodzaj projektu: PRELUDIUM


Modelowanie generatorów tarczowych wzbudzanych magnesami trwałymi

numer umowy: E-2/651/2018/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy

numer umowy: PPI/WTP/2018/1/00059/U/001

rodzaj projektu: program wymiany akademickiej pn. WELCOME to POLAND


E-mobilność oraz zrównoważone materiały i technologie

numer umowy: PPI/APM/2018/1/00027/U/001

rodzaj projektu: program wymiany akademickiej


Opracowanie metody prognozowania dokładności pomiarów elementów obrotowych z wykorzystaniem techniki współrzędnościowej

numer umowy: M-10/447/2017/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Badania własności fizycznych podłoża gruntowego rejonu Polski Południowej w warunkach in-situ

numer umowy: Ś-2/234/2014/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Porównanie ewolucyjnych metod harmonogramowania zadań obliczeniowych dla rozproszonych środowisk dużej skali

numer umowy: F-3/597/2018/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Usuwanie związków organicznych ze ścieków z wykorzystaniem materiału pochodzenia roślinnego na drodze sorpcji

numer umowy: C-1/288/2016/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Badania architektoniczno-urbanistyczne i funkcjonalno-przestrzenne miast średniej wielkości i małych miast oraz miejscowości w Polsce południowej

numer umowy: A-5/643/2017/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Opracowanie technologii druku 3D, konstrukcyjnych i elewacyjnych elementów prefabrykowanych wykonywanych z kompozytów betonowych i geopolimerów

numer umowy: POIR.04.01.04-00-0096/18

rodzaj projektu: Pogram Operacyjny Inteligentny Rozwój


Jestem Za Wiedzą

numer umowy: POWR.03.01.00-00-T117/18-00

rodzaj projektu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój


Zasady projektowania niskoenergetycznych i pasywnych budynków spełniajacych wymagania Zrównoważonego Rozwoju

numer umowy: L-1/337/2014/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Badania optyczne cienkich warstw na podłożach szklanych i krzemowych

numer umowy: F-1/596/2018/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Foundation for Polish Science, Poland

numer umowy: START 73.2019

rodzaj projektu: umowa o stypendium naukowe dla młodych uczonych w ramach programu START


Wpływ źródła pochodzenia chitozanu na właściwości antyoksydacyjne jego pochodnych

numer umowy: C-5/490/2018/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Badanie właściwości biologicznych aerożeli otrzymanych z chitozanu pochodzenia nieodzwierzęcego

numer umowy: C-5/491/2018/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Budownictwo spełniające warunki zrównoważonego rozwoju

numer umowy: L-1/81/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Wykonanie badań oraz analiza wpływu stopnia perforacji i sposobu montażu płyt gipsowo-kartonowych na pochłanianie dźwięku

numer umowy: L-1/575/2014/P

rodzaj projektu: umowa na wykonanie usługi badawczej


Kwantowochemiczne studia reakcji cykloaddycji

numer umowy: C-2/91/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Analiza numeryczna propagujących się niestateczności w termoplastyczności przy dużych odkształceniach

numer umowy: UMO-31/N/ST8/03573

rodzaj projektu: PRELUDIUM


Otrzymywanie i charakterystyka fizyko-chemiczna kompozytów polimerowych z recyklowanym montmorylonitem

numer umowy: C-4/251/2013/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Opracowanie bazowej metodyki modelowania zagospodarowania wód opadowych na podstawie aplikacji pilotażowej w zlewni rzeki Sudoł na obszarze Krakowa

numer umowy: Ś-1/391/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Modelowanie procesów przemagnesowania obwodów magnetycznych maszyn i urządzeń elektrycznych do potrzeb ich diagnostyki i wyznaczania strat

numer umowy: E-2/731/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Nowe materiały kompozytowe

numer umowy: C-4/103/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Wykorzystanie przeciwprądowej chromatografii cieczowej w izolacji saponin wykazujących właściwości prozdrowotne

numer umowy: DEC-2019/03/X/ST4/00968

rodzaj projektu: MINIATURA 3


Badanie stanów nieustalonych w systemach elektroenergetycznych z dużą penetracją źródeł odnawialnych etap I

numer umowy: E-2/719/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Studia nad technikami budowlanymi architektury współczesnej i zabytkowej

numer umowy: A-4/7/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Diagnostyka obiektów mostowych

numer umowy: L-1/82/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Termiczny recykling polioksymetylenu (POM) w złożu fluidalnym

numer umowy: C-1/504/2018/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Rozwój technik pomiarowych, przetwarzania, wizualizacji i interpretacji geodanych cz. 2

numer umowy: Ś-2/371/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Programowanie doskonałości - PK XXI 2.0 Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022

numer umowy: POWR.03.05.00-00-Z224/17

rodzaj projektu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój


Aktywność biologiczna betalain z Artiplex hortensis var. Rubra - znaczenie dietetyczne alternatywnego, jadalnego źródła barwników dla projektowania nowej żywności funkcjonalnej

numer umowy: UMO-2019/33/N/NZ9/01590

rodzaj projektu: PRELUDIUM


Młodzie architekci

numer umowy: POWR.03.01.00-00-U006/17-00

rodzaj projektu: Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


Zakup usługi badawczo-rozwojowej przez firmę Marcin Trzciński - DOHAL na rzecz opracowania znacząco ulepszonej technologii montażu fasad wentylowanych, mocowanych do budynków nowych i istniejących

numer umowy: L-1/135/2017/P

rodzaj projektu:


Pianki geopolimerowe o niskiej przewodności cieplnej wytwarzane na bazie odpadów przemysłowych jako innowacyjny materiał dla gospodarki o obiegu zamkniętym

numer umowy: LIDER/31/0168/L-10/18/NCBR/2019

rodzaj projektu: LIDER


Innowacyjne technologie odzysku i przetwarzania odpadów oraz rewitalizacja terenów zanieczyszczonych w systemie komunalnej gospodarki cyrkulacyjnej

numer umowy: POIR.04.01.02-00-0032/17-00

rodzaj projektu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój


Nowe rozwiązania w gospodarce wodno-ściekowej i odpadowej w zakresie inżynierii środowiska

numer umowy: Ś-3/401/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Zaprojektowany na sukces zawodowy - kompetencje zamawiane dla Architektów

numer umowy: POWR.03.01.00-K258/15

rodzaj projektu:


Determinanty innowacyjności w gospodarce regionalnej

numer umowy: F-4/600/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Wpływ struktury materiału na własności mechaniczne kompozytów geopolimerowych wzmocnionych włóknami krótkimi otrzymanymi technologiami przyrostowymi

numer umowy: DEC-2019/03/X/ST5/00618

rodzaj projektu: MINIATURA 3


Modelowanie i badania wybranych systemów elektromechanicznych i mechatronicznych ze szczególnym uwzględnieniem elektrycznego transportu szynowego - część II

numer umowy: E-3/732/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Międzynarodowy Program Kształcenia: Innowacyjne Technologie Chemiczne

numer umowy: WND-POWR.03.03.00-00.M070/16

rodzaj projektu:


Badanie efektywności wykorzystania energii w ogrzewnictwie, wentylacji, klimatyzacji oraz systemów gospodarki odpadami cz. III

numer umowy: Ś-4/296/2016/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Badanie i optymalizacja procesów logistyki magazynowej

numer umowy: M-8/355/2016/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Analiza numeryczna propagujących się niestateczności w termoplastyczności przy dużych odkształceniach

numer umowy: 2018/31/N/ST8/03573

rodzaj projektu: PRELUDIUM


Molecular desing, synthesis and application of photoinitiator-catalysts (PICs) for photopolymerization reactions

numer umowy: TEAM TECH/2016-2/15

rodzaj projektu: POIR


Synthesis and photochemistry/photophysics studies of the intelligent luminescent molecular sensors for selective detection in biochemistry and chemistry

numer umowy: POIR POWROTY/2016-1/4

rodzaj projektu: POIR


Walidacja procedur wzorcujących w warunkach laboratorium akredytowanego pomiarów współrzędnościowych - procedury do wzorcowania systemów optycznych

numer umowy: M10/408/DS-M/2013

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Doświadczalna weryfikacja efektywności połączenia elementów betonowych polimerowym złączem podatnym typu PT i PS

numer umowy: L-4/390/2017/DS.-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


BioHemPro - personalizowane bifunkcyjne matryce hybrydowe o indukowanych właściwościach bioaktywnych jako innowacyjne systemy hemostatyczne

numer umowy: LIDER/21/0120/L-10/18/NCBR/2019

rodzaj projektu: LIDER


Bezpieczeństwo i niezawodność platform roboczych umożliwiających pracę budowlanych maszyn gąsienicowych

numer umowy: Ś-2/578/2018/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Analiza synergii oddziaływania dodatku Reduxco i Nitrocet do oleju napędowego na przebieg procesu spalania w cylindrze silnika z zapłonem samoczynnym

numer umowy: M-04/187/2020/P

rodzaj projektu: praca B+R (badawczo-rozwojowa)


Projektowanie i synteza luminescencyjnych sensorów molekularnych dedykowanych do diagnostyki parametrów środowiskowych

numer umowy: C-5/498/2018/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Synteza i zastosowanie związków bioaktywnych

numer umowy: C-2/97/2018/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


Badania nad selektywną adsorpcją białek modelowych na powierzchni nośników polimerowych

numer umowy: C-2/488/2017/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Otrzymywanie sfer polimerowych na bazie albuminy z inkorporowaną substancją aktywną

numer umowy: C-1/489/2018/DS-M

rodzaj projektu: działalność statutowa dla młodych naukowców


Biomateriały polimerowe

numer umowy: C-4/412/2017/DS

rodzaj projektu: działalność statutowa


The Polish National Centre for Research and Development, “oto-GOZ”

numer umowy: Gospostrateg1383385/12/NCBR/2018

rodzaj projektu: Gospostrateg Działalność Badawczo – rozwojowa


Geometryczne aspekty projektowania przestrzennego przebiegu drogi wspomagającego estetykę obrazu drogi i bezpieczeństwo jazdy

numer umowy: 2078/B/T02/2007/33

rodzaj projektu: Projekt habilitacyjny


CargoBike L2 nr 769086-CityChangerCargoBike konsorcjant

numer umowy: 769086

rodzaj projektu: Projekt Unijny


Wielofunkcyjne kompozyty aktywne biologicznie do zastosowań w medycynie regeneracyjnej układu kostnego

numer umowy: POIR.04.04.00-00-16D7/18-01

rodzaj projektu:


Rozwój biomateriałów modyfikowanych nanokrystaliczną celulozą do zastosowań termoizolacyjnych w niskich temperaturach

numer umowy: M-ERA.NET2/2017/2/2018

rodzaj projektu: LIDER


Utworzenie Regionalnego Zespołu Akredytowanych Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących WM PK

numer umowy: RPMP.01.01.00-12-077/19

rodzaj projektu:


Opracowanie i ocena właściwości fizykochemicznych i mechanicznych nowych fotoutwardzalnych w świetle widzialnym kompozytów polimerowych charakteryzujących się redukcją skurczu polimeryzacyjnego

numer umowy: UMO-2019/33/N/ST5/03015

rodzaj projektu: Preludium 17

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/