Akademia Pomorska w Słupsku


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 6

Hrehorowicz-Gaber, Hanna
Zmiany przestrzenne w strukturze zabudowy łemkowskiej w Łosiu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Hrehorowicz-Nowak, Alicja
Nowa Huta i Zaporoże – socrealistyczne miasta wczoraj i dziś
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Forczek-Brataniec, Urszula
Ocena oddziaływania na krajobraz. Stan, metody, perspektywy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Hrehorowicz-Gaber, Hanna
Problem zachowania pozostałości dziedzictwa kulturowego kolonistów niemieckich na terenach Polski i Ukrainy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Hrehorowicz-Gaber, Hanna
The effect of urban structures on the landscape of Lemko villages in the Polish Carpathians
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Winskowski, Piotr
Wernakularyzm w architekturze współczesnej: lokalna oczywistość, egzotyczna nisza, wszechobecny aspekt
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/