Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow. Faculty of Industrial Design

Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie

Biuro Biennale Wydział Architektury Wnętrz ASP
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 15

Latała, Zbigniew
Gra z wyobraźnią
Typ: książka
Data wydania: 2022
Ozga, Agnieszka; Czajczyk, Kaja; Mleczko, Dominik; Wierzbicki, Jacek; Nóżka, Marcjanna; Lyn, Aleksandra; Idczak, Julia; Juros, Klara; Wójcik, Daria
Alternatywne przestrzenie publiczne: Mateczny – Borek Fałęcki. Przyszłość dźwięku w mieście. T. 1
Typ: książka
Redaktor: Kapecki, Tomasz, Gibała-Kapecka, Beata
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20
Data wydania: 2019
Gibała-Kapecka, Beata; Kamisiński, Tadeusz; Kapecki, Tomasz
O dźwięku, akustyce i hałasie w przestrzeni miasta. T. 2
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2019
Nowalińska, Małgorzata
O sztuce kopiowania : studia inspirowane badaniami powtarzalności przedstawień Hodegetrii Krakowskich 1400-1550
Typ: książka
Data wydania: 2019
Adamowicz, Jarosław
Mistrz Rodziny Marii : dzieła malarstwa tablicowego jednego z krakowskich warsztatów cechowych przełomu XV i XVI wieku
Typ: książka
Data wydania: 2018
Schuster-Gawłowska, Małgorzata
Technologia obrazów Hodegetrii Krakowskich z lat 1490-1550
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Łebzuch, Bożena
The role and the meaning of a colour in creating parks and palaces of the Henckel von Donnersmarck family
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Maciejewski, Wojciech F.
Using virtual reality in quantifying the relation between colour temperature of public lighting and perceived personal safety
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Sawicka, Małgorzata
Colour – culture – science: colour in play spaces for children
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Szwed, Joanna
The colour of the light in urban nightscape formation
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Wójcik-Popek, Agnieszka
Colours in show gardens in the case studies of BUGA 2015 and IGA 2013
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kapecki, Tomasz
Ewolucja przestrzeni publicznych miast i budynków
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kapecki, Tomasz
Wielokulturowy dialog w przestrzeni miasta
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20

Prace magisterskie 2015/2016. T. 4
Typ: książka
Data wydania: 2017

Hodegetrie Krakowskie 1450-1490 : praca zbiorowa. [2]
Typ: książka
Redaktor: Schuster-Gawłowska, Małgorzata, Lempart-Geratowska, Marta
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20
Data wydania: 2017
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/