Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 4

Fiszer, Paweł; Żwirek, Paweł
Wybrane zagadnienia kształtowania, projektowania i realizacji dachów z blach fałdowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Maślak, Mariusz; Woźniczka, Piotr
Bezpieczeństwo pożarowe hal przemysłowych i magazynowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Maślak, Mariusz
Zachowanie się stali konstrukcyjnej w warunkach pożaru
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Warżołek, Dorota
Koncepcja reorganizacji produkcji czyli droga do odchudzenia systemu wytwarzania w warunkach polskiej przedsiębiorczości
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/