Międzynarodowe Centrum Kultury


Wariant nazwy wydawcy International Cultural Centre

Fundacja Międzynarodowe Centrum Kultury
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 4

Staniewska, Anna
Challenges of the sustainable redevelopment of historical psychiatric hospital landscapes
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Korzeniowska, Agata
Rozwój a ochrona : modele przekształceń wsi na przykładzie Zamagurza Spiskiego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Butelski, Kazimierz
Osiedle mieszkaniowe przy ulicy Królewskiej (Siedlung Reichstrasse)
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Staniewska, Anna
Translating fortified landscape heritage to the public: Dilemmas on rehabilitation, popularisation and conservation methods
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/