Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy


Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 9

Radzicki, Krzysztof; Tourment, Remy; Zaleski, Janusz
The application of certain modern methods for upgrading levees
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Radzicki, Krzysztof; Stoliński, Marek
Pilotażowe w Polsce zastosowanie metody termicznej analizy procesów filtracyjnych w tym monitoringu przecieków na zaporze ziemnej Kozłowa Góra
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Godyń, Izabela
Opłaty za wody opadowe a finansowanie kanalizacji deszczowej i zielonej infrastruktury
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Matuszko, Dorota; Bartoszek, Krzysztof; Soroka, Jakub; Węglarczyk, Stanisław
Zmienność i zróżnicowanie usłonecznienia w Polsce w latach 1971-2018, na podstawie danych naziemnych i satelitarnych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Radzicki, Krzysztof; Stoliński, Marek
Detekcja strefy nasilonego przepływu wody w podłożu holenderskiego wału morskiego metodą termo-aktywną
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Stefanek, Paweł; Sieńko, Rafał; Bednarski, Łukasz; Howiacki, Tomasz
Światłowodowe pomiary przemieszczeń wieży ujęciowej W11 zlokalizowanej na terenie OUOW „Żelazny Most”
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Bojarski, Antoni; Opaliński, Paweł; Przecherski, Piotr
Warunki pracy i bezpieczeństwa budowli piętrzących w aspekcie zmian klimatycznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Sieńko, Rafał; Howiacki, Tomasz; Bednarski, Łukasz
Zastosowanie czujników światłowodowych do monitorowania stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Radzicki, Krzysztof
Wielopunktowy termomonitoring światłowodowy procesów filtracyjno-erozyjnych w wałach przeciwpowodziowych - kluczowe aspekty
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2013
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/