Politechnika Białostocka


Wariant nazwy wydawcy Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej

Bialystok University of Technology
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 5

Yildirim, Mehmet Ali; Cebula, Artur
A cooling design for photovoltaic modules
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Zima, Wiesław; Cebula, Artur; Rerak, Monika; Kozak-Jagieła, Ewa; Grądziel, Sławomir; Mondino, Giorgia; Blom, Richard; Nord, Lars O.; Skjervold, Vidar T.
Wymienniki ciepła i masy pracujące w instalacji do wychwytu CO2 o ruchomym złożu zmiennotemperaturowym
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Buzdygan, Dorota; Pietrukowicz, Maria
Prezentacja zasobów cyfrowych w serwisach internetowych polskich uczelni publicznych – podobieństwa i różnice
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kisielewski, Piotr; Talarek, Przemysław
Optymalizacja procesu magazynowania wysokoskładowego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Jaglarz, Janusz; Szopa, Przemysław; Lipiński, Marek
Parametry barwne powierzchni krzemowych poddanych procesom trawienia kwasami nieorganicznymi
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2005
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/