Politechnika Koszalińska


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej

Koszalin University of Technology

Publishing House of the Koszalin University of Technology
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 16

Ocłoń, Paweł; Cisek, Piotr; Kozak, Ewa; Taler, Jan; Taler, Dawid
Experimental testing of tracked and cooled PVT system
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Cyklis, Piotr; Duda, Roman
Analysis of a long-term exploitation of the solar powered hybrid adsorption-compression refrigeration cycle
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Zębala, Wojciech
Wybrane aspekty modelowania procesu skrawania i mikro-skrawania
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Struzikiewicz, Grzegorz; Zębala, Wojciech; Słodki, Bogdan
Struktura geometryczna powierzchni materiału spiekanego metodą DMLS po toczeniu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Hrehorowicz-Gaber, Hanna
Przestrzeń publiczna jako tworzywo w strukturze miejskiej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kropiowska, Dorota; Mikulski, Leszek
Optymalne kształtowanie osi pręta
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2006
Grzyb, Andrzej
Modyfikacje i porównania algorytmów optymalizacyjnych wykorzystujących ewolucję
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2006
Laskowski, Henryk
Elementy teorii sterowania w optymalizacji dźwigara drewnianego ze ściągiem
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2005
Grzyb, Andrzej
Optymalizacja z ograniczeniami w zastosowaniu do problemu Keane'a
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2004
Grzyb, Andrzej
Zmodyfikowany algorytm ewolucyjny i porównanie jego działania z algorytmem tradycyjnym
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2003
Grzyb, Andrzej; Struski, Józef
Modelowanie przypadkowych nierówności geometrycznych w dynamice pojazdów lądowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2001
Rajchel, B.; Stanek, J.; Wantuch, E.
Modelowanie struktur węglowych formowanych dwuwiązkową metodą IBAD
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Wolski, Bogdan
Kształcenie w zakresie geodezji w systemie modułowo-punktowym na wydziałach inżynierii lądowej i inżynierii środowiska
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Dąbrowski, M.; Mania, R.
Warstwy azotkowe z TiAl wytwarzane metodą łukową
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Bryś, Henryk; Lisiewicz, Stanisław
Wyznaczanie przemieszczeń poziomych obiektów wydłużonych z wykorzystaniem łańcucha czworoboków z przekątnymi pomierzonych drutami inwarowymi
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Wolski, Bogdan; Szczepanek, Robert
Optymalizacja modelu powierzchni topograficznej dla potrzeb inżynierii wodnej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/