Politechnika Lubelska


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. Politechniki Lubelskiej

Lublin University of Technology
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 26
12
następne

Królikowska, J.
Green infrastructure in urbanized areas as the future of eco-engineering
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Wójcik, W.; Generowicz, A.; Kryłów, M.
Study of vermicompost properties of sewage sludge and biodegradable waste using zeolites
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Hajduga, G.; Generowicz, A.; Iwanejko, R.
Analysis of changes in waste accumulation in small communities
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Duda, Jan
Zintegrowane projektowanie procesów i systemów wytwarzania
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Tuleta, Marek
Effect of argon plasma on the glass surface
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2010
Gawlik, Józef; Karbowski, Krzysztof; Wójcik, Artur
Metoda i program komputerowy do oceny dokładności odwzorowania powierzchni swobodnych w systemie inżynierii odwrotnej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2005
Sładek, Jerzy; Kupiec, Magdalena; Piłat, Krzysztof
Ocena dokładności skanera optycznego w zadaniach odwzorowania powierzchni i zarysów
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2005
Otko, Tadeusz; Tutaj, Józef
Zastosowanie optoelektronicznych czujników półprzewodnikowych do pomiaru wymiarów i parametrów powierzchni przedmiotów
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2005
Otko, Tadeusz; Tutaj, Józef
Zastosowanie optoelektronicznych czujników półprzewodnikowych do pomiaru wymiarów i parametrów powierzchni przedmiotów
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2005
Sładek, Jerzy; Kowalski, Marek; Ryniewicz, Andrzej; Juras, Barbara; Krawczyk, Marcin; Muzyka-Żmudzki, Michał
Badania pozycjonowania położenia płyt wzorcowych w ocenie dokładności wielkogabarytowych WMP
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2005
Wielgus, Krzysztof; Środulska-Wielgus, Jadwiga
Projekt uzupełnień izolacji oraz odtworzenia nasypu ziemnego na kaponierze szyjowej Bastionu III "Kleparz" jako element przystosowania obiektu historycznego, pełniącego obecnie funkcje produkcyjne, do przyjęcia funkcji dydaktycznych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2005
Sładek, Jerzy; Biernat, Piotr
Stan rozwoju mikrometrologii współrzędnościowej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2005
Bohatkiewicz, Janusz
Problemy prognozowania hałasu w otoczeniu skrzyżowań
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2001
Flaga, Andrzej; Lipecki, Tomasz
Wzbudzenie wirowe konstrukcji wieżowych o przekroju kołowym, zmiennym wzdłuż wysokości
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2001
Guzik, Artur; Hopkowicz, Marian; Szul, Anna
Wpływ promieniowania słonecznego oraz temperatury zewnętrznej na stan termiczny przegród budowlanych poddanych zabiegom termorenowacyjnym
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2001
Bęc, Jarosław; Flaga, Andrzej; Lipecki, Tomasz; Szczerba, Zygmunt
Trójskładnikowa tensometryczna waga aerodynamiczna do badań modelowych mostów
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2001
Bosak, Grzegorz; Flaga, Andrzej; Michałowski, Tomasz
Modelowanie wzbudzenia wirowego przęseł mostów podwieszonych i wiszących
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2001
Kawecki, Janusz
Rola elementów sprężysto-tłumiących w mechanicznych tłumikach drgań
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2001
Kawecki, Janusz; Kogut, Janusz P.
Zastosowanie sieci neuronowych w diagnostyce dynamicznej budowli
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2001
Żuranski, Jerzy Antoni; Jóźwiak, Robert; Kawecki, Janusz
Pewne osobliwości aerodynamiczne wiązki walców kołowych w poprzecznym przepływie powietrza
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2001

12
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/