Politechnika Poznańska


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. Politechniki Poznańskiej

Poznań University of Technology. Division of Mechatronics and Electrical Machines
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 14

Sołtys, Krzysztof; Bartel, Sebastian; Kluszczyński, Krzysztof
Instalacja do wytwarzania proszku ferromagnetycznego metodą elektrolizy w warunkach laboratoryjnych – projekt, wykonanie i testy potwierdzające właściwości magnetyczne
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Topa-Skwarczyńska, Monika; Noworyta, Małgorzata; Ortyl, Joanna
Badania kinetyczne i reologiczne kompozytów stomatologicznych nowej generacji
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Starzak, Katarzyna; Tomal, Wiktoria; Kasprzyk, Wiktor; Świergosz, Tomasz; Ortyl, Joanna
Nowe fluorofory na podstawie kwasu cytrynowego w roli fotosensybilizatorów do procesów fotopolimeryzacji wolnorodnikowej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Stalmach, Paweł; Sosin, Jan; Ortyl, Joanna
Badania aplikacyjne nowych systemów inicjujących do procesów fotopolimeryzacji realizwanych w świetle widzialnym
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Prończuk, Mateusz
Wpływ niepewności pomiarowych na wyznaczanie współczynników wnikania ciepła z użyciem metody optymalizacyjnej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Pilch, Maciej; Ortyl, Joanna; Popielarz, Roman
Zagadnienia inżynierii chemicznej w projektowaniu systemów typu Pressure Sensitive Paints
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Noworyta, Małgorzata; Topa-Skwarczyńska, Monika; Ortyl, Joanna
Wytwarzanie i analiza fotoutwardzalnych nanokompozytów i wpływ napełniaczy nieorganicznych na kinetykę procesu fotopolimeryzacji rodnikowej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Krok, Dominika; Tomal, Wiktoria; Ortyl, Joanna
Określanie właściwości mechanicznych układów opartych o analogi stilbenu w aspekcie tworzenia kompozytów wzmacnianych włóknami
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Jamróz, Paweł; Tomal, Wiktoria; Pilch, Maciej; Ortyl, Joanna
Prototypowanie i optymalizacja obiektów 3D wytwarzanych w technologiach addytywnych z wykorzystaniem fotopolimeryzacji na potrzeby przemysłu 4.0
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Ciećko, Julia; Gunia, Marcin; Skrzypek-Markiewicz, Krzysztof; Bizon, Katarzyna
Analiza wpływu dyspersji osiowej na efektywność procesów katalitycznych wspomaganych sorpcją
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Luty, Przemysław; Prończuk, Mateusz; Bizon, Katarzyna
Wpływ odległości kamery na wyznaczanie średnicy zastępczej pęcherza gazowego z użyciem metody cieniograficznej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Leski, Krystian
Termiczna utylizacja maseczek chirurgicznych w piaskowym złożu fluidalnym
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Zin, Barbara
Istota regeneracji substancji zabytkowej miast w nauczaniu akademickim
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Taczalska, Anna
Tendencje w kształtowaniu nowoczesnej architektury biurowej – przebudowa i modernizacja
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/