Politechnika Świętokrzyska


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 3

Strojna-Krzystanek, Anna; Wiatr, Krystyna
Oferta elektronicznych zasobów i usług w Bibliotece Politechniki Krakowskiej skutecznym narzędziem promocji
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Kluszczyński, Krzysztof
Narodziny i uspołecznianie się wizji robota od czasów prehistorycznych do chwili obecnej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Dąbrowski, Wojciech; Głód, Krzysztof; Spaczyńska, Marta
Ocena stanu technicznego rurociągów na podstawie badań hydraulicznych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2005
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/