Politechnika Wrocławska


Wariant nazwy wydawcy Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

Wrocław University of Science and Technology
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 39
poprzednie
12

Solska, Małgorzata
Humanizm architektury socjotechnicznej w kontekście kształtowania przestrzeni kulturowej środowiska życia człowieka
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2004
Kupiec-Hyła, Danuta
Tożsamość budownictwa z gliny
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2004
Lenartowicz, Krzysztof
Architektura naturalnie ukształtowana. Zarys teorii projektowania
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2004
Kopacz, Michał; Rumian, Stanisław; Pasowicz, Mieczysław; Mazurkiewicz, Stanisław
Biomechaniczne wspomaganie krążenia: dynamiczna kardiomioplastyka jako alterntywa dla transplantacji serca
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2001
Kulig, Marek; Mazurkiewicz, Stanisław; Jasiewicz, Barbara; Kącki, Wojciech
Kliniczne zastosowanie telemetrycznego systemu pomiarowego do monitorowania i kontroli procesu wydłużania kończyn metodą Ilizarowa
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2001
Jasiewicz, Barbara; Kącki, Wojciech; Kulig, Marek
Próba analizy porównawczej przebiegu odkształceń w aparacie Ilizarowa, mierzonych bezprzewodowymi systemami pomiarowymi podczas leczenia z jego klinicznymi wskaźnikami diagnozy
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2001
Kromka, Magdalena; Mazur, Sylwia; Milewski, Grzegorz
Numeryczna analiza wytrzymałościowa zespolenia minipłytkowego złamania trzonu żuchwy
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2001
Kopacz, Michał; Książek, Piotr; Mazurkiewicz, Stanisław; Rumian, Stanisław
Optymalizacja zespolenia mostka po zabiegu kardiochirurgicznym za pomocą szwów mechanicznych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2001
Pobożniak, Janusz
Modelowanie przedmiotów w środowisku współbieżnego projektowania procesów technologicznych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2000
Chlebus, Edward; Duda, Jan; Knosala, Ryszard; Krzyżanowski, Józef; Matuszek, Józef
Technologiczne przygotowanie produkcji
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2000
Gawlik, Józef; Lekki, Zbigniew; Sokal, Grzegorz
Realizacja zadań pomiarowych z wykorzystaniem robota COMAU Smart S3
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2000
Duda, Jan; Habel, Jacek; Pobożniak, Janusz
Szkieletowy system wspomaganego komputerowo projektowania procesów technologicznych obróbki
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2000
Boratyńska, Anna; Gawlik, Józef; Wójcik, Artur
Analiza jakości technologicznej łożysk z zastosowaniem metody FMEA i metody TAGUCHI
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2000
Michałowski, Stanisław; Gil, Stanisław
Stan dynamiczny procesu frezowania z uwzględnieniem podatności uchwytu obróbkowego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2000
Pawłowska, Krystyna
Strategia kształtowania zieleni miejskiej w Krakowie
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1997
Bogdanowski, Janusz
Krajobrazowe pierścienie i rdzenie zielone urbanizacji (szkic)
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1997
Siewniak, Marek
Konieczność i możliwości kompensacji warunków siedliskowych drzew ulicznych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1997
Böhm, Aleksander
Podwyższenie wałów przeciwpowodziowych w Krakowie jako problem krajobrazowy
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1997
Siewniak, Marek
Park Mużakowski w Bad Muskau i Łęknicy
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1997

poprzednie
12© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/